Agenda

Gecertifeerde Goudologen met Gerad de Kleyn. November 2016 in Stadhuys.

o Zaterdag 11 november 2017, Ontstaansgeschiedenis van de Sint-Janskerk en de Goudse glazen (Bianca van den Berg, Maurits Tompot) locatie: Sint-Janskerk.

o Zaterdag 18 november 2017, Gouda: waterstanden en scheepvaart (Dolph Blussé) locatie: Steenlandzaal-Chocoladefabriek
aansluitend vaartocht in samenwerking met Reederij de IJssel met trekschuit

o Zaterdag 23 november 2017 Examen, bespreking examen (Cor Revet)
Diploma-uitreiking. Familieleden cursisten zijn om 11.25 uur van harte welkom. locatie: Stadhuis op de Markt

Goudologie II ‘Gouda en het water’ (voor gecertificeerde Goudologen) Locatie: Melk/Wit in Chocoladefabriek.                                         
*21 oktober, Water rond Gouda. Docenten:Hans Oosters en Korine Hengst.
*28 oktober, Water in Gouda. Docent: Harry Timmer en vacature.
* 4 november,Water onder Gouda. Docenten: Arianne Fijan en Johan Helmer.
*18 november,bespreking huiswerkopdracht.
Cursusprijs 65,00 Start inschrijving via secretaris en betaling (incl. naam en adres) via penningmeester.
VOLGEBOEKT! Inschrijving op ‘Wachtlijst 2018’ is mogelijk.