Categorie archief: Geen categorie

De Goudse canon…!

‘Elke stad zijn eigen Canon’ kopt een gerenommeerd avondblad. Het museum in
Arnhem vangt de belangstelling voor de Nederlandse Canon professioneel op.
Prachtige marketingcampagne voor de Canon vanuit het oosten des lands.
De Nederlandse Canon krijgt in menig gezin weer de verdiende aandacht en
laat zien dat geschiedenis leeft. Zo ook in Gouda, want onze stad heeft een
digitale Goudse Canon en – we maken het nog mooier – zelfs een papieren
Jeugdcanon: ‘Verhalen van Gouda’.
Zoekt u de 40 digitale vensters op dan ziet u veel raakvlakken met de
landelijke editie.
Het ontstaan van de stad in het natte veen, het kasteel o.a. ter
verdediging, sluizen, lakenhandel en bierbrouwerijen, kloosters, Erasmus,
gasthuis als voorloper van ziekenhuis, hofjes, een weeshuis, etc.
U kent de genoemde Goudse onderwerpen vast en zeker, kijk in Arnhem of u de
Goudse Canon in die onderwerpen terugziet. Dat gaat een feest van herkenning
worden!
Neem de Goudse ‘de Lange van Wijngaarden’. Hij wordt na enkele hindernissen
leider van de Goudse patriotten en in 1785 neemt zijn invloed snel toe, na
het vertrek van stadhouder Willem V uit Den Haag. Wilhelmina van Pruisen
(echtgenote van Prins Willem V) besluit in 1787 naar Den Haag te vertrekken
om een verzoening tussen de Oranjegezinden en patriotten te bewerkstelligen.
Zij wordt staande gehouden in de Vlist bij de Goejanverwellesluis en tot
nader order vastgehouden in een boerderij. De eindverantwoordelijke voor het
oppakken en vasthouden van Wilhelmina van Pruisen is de Goudse de Lange van
Wijngaarden.
In de Goudse St. Jan is onlangs in het kader van de ‘Maand van de
Geschiedenis’ een symposium georganiseerd over ‘De Lange van Wijngaarden’.
Weet u waar hij woonde? In een patriciërswoning aan de Westhaven!

Waartoe zijn wij op aarde…?

Tijdens de festiviteiten en het mini-symposium van de Stichting Vrienden
Archief en Librije (SVAL) is na 35 jaar door verschillende sprekers de
balans opgemaakt. ‘Waartoe zijn wij op aarde en waartoe zijn wij 35 jaar
geleden in het leven geroepen?’
Bekend gegeven dat menig Vriendenstichting zich deze vragen stelt. Maar de
vraag of die vriendenstichtingen over 10 jaar nog bestaan en in welke vorm
is één van de besproken onderwerpen van de feestelijke middag. De woorden
samenwerking, jeugd, geld, vergrijzing en digitalisering komen veelvuldig
langs. Afname van de oudere donateurs ondanks de toename van het aantal
oudere Nederlanders/ Gouwenaars.
Om deze vraagstelling binnen Gouda te houden (meerdere enthousiaste
Vriendenstichtingen uit de wijde omgeving hebben die middag hun presentatie
gehouden) is samenwerking tussen Streekarchief Midden-Holland (SAMH) en
Museum Gouda en/ of musea in de regio misschien een optie. Het SAMH met zijn
prachtige historische collectie beschikt niet over tentoonstellingsruimte.
In samenwerking met o.a. het Historisch Platform Gouda is voor de Goudse
jeugd de succesvolle opleiding ‘Goudazoekers’ gestart. Vele honderden
schoolkinderen hebben de afgelopen jaren aan dit stukje plaatselijk
geschiedenisonderwijs deelgenomen. Hun enthousiasme is aan uw keukentafel
gehoord. De kiem van belangstelling voor historisch Gouda is daarbij gelegd.
Gouda, wij hebben ‘Goud’ in handen!
Ouders, opa’s en oma’s van deze Goudazoekers, Goudologen: verenigt u in het
donateurschap van de SVAL. Fraaie historische Goudse archiefstukken te
kunnen aankopen is een doelstelling van de SVAL. De kortelings aangekochte
‘Kaasposter’ uit ca. 1900, plus gerestaureerde ‘Kruidboeken’, zijn hiervan
het bewijs.
Tijdens de middag gaf een genodigde en zeer gewaardeerde hoogleraar ook een
wetenschappelijk onderbouwde uitleg over de plaats van geboorte en eerste
levensjaren van ‘onze’ Erasmus.
Dat schiep een ander probleem… Hoe vertellen wij dát aan de Gouwenaren!

De Goudse identiteit…bestaat!

Dé Nederlander mag dan niet bestaan, maar bent u bekend met de Goudse identiteit? Voelt u zich Gouwenaar? Uw stad met ca. 300 monumenten en vijf producten waar Gouda bekend mee geworden is. Dat kan niet elke Middeleeuwse stad van zichzelf zeggen. Deze stad zal in 2022 zevenhonderd en vijftig jaar bestaan en de aftrap naar dat jaar is een beetje ‘geheim’ verlopen. Gouda kent vele cultuurhistorische stichtingen/verenigingen. Zoals HV Die Goude, die binnenkort 85 jaar bestaat en waarbij het Watergilde veel geheimen over Goudse waterstanden prijsgeeft, stichting Open Monumenten Dag die een geheim rond de herbestemming van het Weeshuis-Archiefcomplex prijsgaf, archeologische vereniging Golda met de opgravingen van het Clarissenklooster… Wat een geheimen komen er uit de grond! Hoe ‘geheim’ willen we het hebben?
Met elkaar geven wij de identiteit van onze stad een gezicht. Gespiegeld aan ‘een ander’. Die ander bevestigt onze veelheid aan ‘geheime verhalen’, de pracht van onze monumenten, de verzakking van de bodem en het stijgende waterpeil, de enorme energie van al die vrijwilligers die Gouda drijvende houden. Wij weten dit allemaal wel, voor ons is het geen geheim meer. Helden hebben wij in Gouda ook gekend, o.a. Hiëronymus van Beverningh, de gebroeders Crabeth, de gebroeders De Houtman. Komaan, deze verhalen met hun geheimen brengen wij in de cursus Goudologie al 12 jaar onder de aandacht. Met de nieuwe cursus Goudologie ‘Gouda en haar water’, naast Gouda in WO I & II, geven wij een geheim prijs… Deze cursus start half oktober van dit jaar!

Gouda bij 32 graden C….

Tijdens dit schrijven bij 32 graden Celcius komt er een digitale uitnodiging binnen voor de presentatie van het ‘Snackbarmenuet’. Dat roept onmiddellijk het beeld op van verkoeling tezamen met lekkere hapjes. De Snackbarman wordt door Sophie Kassies aan de praat gekregen. Drie monologen waarbij Gouds kunstenaar Claudia Huft de personages een gezicht geeft – en dit alles in een wonderschone uitgave van het boek Snackbarmenuet. Dát kan alleen maar bij de Drukkerswerkplaats… Met een uitnodiging voor de presentatie op het juiste moment.
Bij het denken aan verkoeling gaan de beelddenkers ook direct naar het aanlokkelijke water. De Havendagen in Gouda, in en rond onze historische binnenhaven met zijn klassieke schepen.
Koele drankjes, shantykoren en de schaduw van bomen bij de Mallegatsluis. Nu wil het toeval dat een aantal schepen van de VSRP (de vereniging Vrienden Stamboek Ronde en Platbodemjachten) in een aanlooptocht naar het noorden, in juli via Gouda gaat. Nog meer varend erfgoed in het Goudse! Om een maand ná de Goudse Havendagen likkebaardend langs het water van de Gouwe te staan, zwaaiend naar de schippers van de klassieke schepen, onder begeleiding van Kneel (scheepstype schokker met ligplaats Gouwe) denkend aan een cursus Goudologie ‘Over Water’ en aan Gouda 2022. Het schip ‘De Groene Draeck’ van de beschermvrouwe van de SSRP (St. Stamboek Ronde en Platbodemjachten) zou in onze Goudse Museumhaven absoluut niet misstaan!

Gouda smaakt naar meer…!

Maandagochtend gekluisterd aan radio NPO 1. Aftrap door burgemeester Schoenmaker vanuit standplaats Gouda, op de Markt. De journalist begint zijn interview met de Anton Pieckuitstraling van ons middeleeuwse stadhuis. Bij de radio een lichte frons…!
Burgemeester Milo Schoenmaker geeft staand naast het stadhuis een waardevolle reactie: als inwonend burger heeft hij in 12 zaterdagochtenden de uitgebreide historische kennis opgedaan om als gecertificeerd Goudoloog nu zijn kennis met de journalist te delen. Uitleg over de cursus volgt. Bij de radio een lichte trots…!
De items betreffende dit interview volgen elkaar via sociale media razendsnel op. Burgers in Rotterdam lezen deze berichten ook. Een voormalig Gouds burger gaat vanuit die havenstad bellen naar instanties in Gouda om uit te komen bij de locatiemanager van het stadhuis op de Markt. Citaat: ‘Mevrouw belt u naar de locoburgemeester van de cursus Goudologie en zij weet ongetwijfeld het antwoord op uw vraag.’ Een advies over het boek ‘Verhalen van Gouda’ geef ik aan het Rotterdamse echtpaar.Twee uur ná het bewuste telefoongesprek staat het echtpaar uit Rotterdam bij mijn privéadres op de stoep. Met woorden van klantvriendelijkheid en probleemoplossend meedenken kunnen zij de familiedag in Gouda naar hun wensen gaan organiseren. Bij de voordeur …een lichte dankbaarheid!
Waar de cursus Goudologie al niet toe kan leiden…’Gouda smaakt naar meer’, hebben deze mensen gedacht!

Historische blik achterom…en vooruit!

In de laatste week van het jaar werpen we nog eenmaal een historische blik over onze schouder en richten hem daarna op 2017.Wat hebben de aangesloten HPG-vrienden veel bereikt het afgelopen jaar… o.a. het Erasmusjaar 2016, Zotte Zaterdag, herinneringsbord Belgische vluchtelingen, Crowdfunding met anatomische lessen, rapport van een zakkende bodem en een stijgende waterspiegel en een mooi programma tijdens Open Monumentendag. Nan is vertrokken en door Erna opgevolgd. Gerard heeft als afscheid de certificaten Goudologie onlangs aan 22 gecertificeerde Goudologen overhandigd. Samenwerking alom tussen alle aangeslotenen!
Maar nu de blik vooruit.
Grofweg 1% van de Goudse bevolking is Goudoloog, incl. de burgemeester en zijn vrouw. In veel Goudse gezinnen met schoolgaande kinderen is de Jeugdcanon ‘Verhalen van Gouda’ aanwezig. (Via de Brede School aan de leerlingen in de groepen 7 uitgereikt.) Binnen het Goudse onderwijs wordt deze Jeugdcanon als lesmateriaal gebruikt.
Op naar Gouda 750 jaar! De betrokkenheid, kennis, samenwerking en trots in de stad nog verder versterken en uitbreiden. De schooljeugd van nu is over 6 jaar jongvolwassen én een Goudse middelbare scholier. Draag de historische kennis aan de generatie van de toekomst over. De drie Goudse kinderburgemeesters hebben het draagvlak onder het besef van Goudse identiteit goed aangewakkerd. De Goudse trots kleeft hen aan… zonder de geur van kaas.
Wij zijn Gouda, die identiteit zit in de genen.
Een stad die barst van de betrokken vrijwilligers: ‘Gouda smaakt naar meer’ in 2017!

Maand van de geschiedenis 2016.

De maand van de geschiedenis met het thema ‘Grenzen’. Binnen de aangesloten 19 deelnemers van het Historisch Platform Gouda is de aandacht 12 maanden op de historie van onze stad Gouda gevestigd…!
Het Streekarchief Midden-Holland dingt mee met het Archiefstuk van het jaar 2016. Boze Willem…..
De stichting Vrienden van Archief en Librije ondersteunt mooie projecten van het Streekarchief Midden-Holland. Onlangs zijn de papieren Goudse kranten van …tot….gedigitaliseerd en voor ons allen op de computer toegankelijk gemaakt. Is het een goed voorstel om Vriend te worden van die stichting? U mag dan mee met een rondleiding door het Gouwedepot en bijzondere archiefstukken bezichtigen in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Het Gouwedepot een plek waar in een goed geklimatiseerd gebouw de historie van de identiteit van Gouda zeer zorgvuldig bewaard en gekoesterd wordt.
Wij gaan Vrienden worden en stemmen op het Gouds Archiefstuk van het jaar….kom u digitaal tegen op www.samh.nl