Goudse Canon

goudsecanonDe Goudse Canon is een project van het Historisch Platform Gouda en tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage uit het Cultureel Participatiefonds. Een fonds van de Province Zuid-Holland waaraan de Gemeente Gouda onder andere dit project heeft voorgedragen.

We hopen dat met de realisatie van deze Goudse Canon de verhalen over de geschiedenis van onze stad meer en meer gaan leven en bekend worden onder een steeds groter publiek.

link naar Goudse Canon en Verhalen van Gouda.

In november 2014 is de herdruk van de jeugdcanon ‘Verhalen van Gouda’ feestelijk overhandigd door de kinderburgemeester van Gouda aan leerlingen van de Goudse basisscholen. Dit boek wordt binnen het onderwijs op de Goudse basisscholen  al jarenlang gebruikt!