Nieuws

Het bestuur van het Historisch Platform Gouda wenst alle Goudologen, docenten en begeleiders mooie kerstdagen en een gezond en inspirerend 2018 toe!
Ook de deelnemende cultuurhistorische stichtingen/verenigingen HPG dank voor jullie vertrouwen én de samenwerking het afgelopen jaar.
Op naar de OHW met het project “Gouds Linie Licht’ en naar ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’ in 2022!