Goudse Glazen ‘Sint Jan’

De stichting Goudse Glazen ‘Sint Jan’, opgericht in 1938, heeft ten doel het bekend maken en bevorderen van de kennis en studie van de gebrandschilderde glazen in de Grote of Sint Janskerk te Gouda, alsmede van de bij deze glazen behorende cartons en tekeningen. Zij tracht dit doel te bereiken door het (doen) uitgeven van publicaties en afbeeldingen, het geven van rondleidingen, het houden van lezingen, het doen verschijnen van artikelen in kranten en tijdschriften en het vormen van een kring van belangstellenden voor de historie der glazen.

Contactadres:

Stichting Goudse Glazen ‘Sint Jan’, Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda

Website: www.goudseglazen.nl

E-mail: info@goudseglazen.nl

Contactpersoon: Mevr. C.Y. Ariës-Verbeek

 

Een donatie aan het Fonds bedraagt 15 Euro per jaar.