Welkom bij het Historisch Platform Gouda (HPG)! Het HPG is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied van cultuurhistorie van Gouda. Daarnaast organiseren we 2x per jaar de cursus Goudologie. In 12 lessen nemen we zo’n 30 deelnemers mee in alle facetten van de Goudse (cultuur)historie. Na een examen kunt u daarna als “Goudoloog” deelnemen aan verdiepende cursussen Goudologie 2.

Interesse in de Goudse geschiedenis? De cursus voor het najaar van 2023 en voorjaar 2024 zijn helaas al vol. U kunt zich inschrijven voor de cursus die start in september 2024.

Al meer dan 1000 Goudologen gingen u voor!

Bent u al Goudoloog? Dan start op zaterdag 28 oktober een nieuwe Goudologie 2 cursus getiteld Gouda in tijd van oorlog. In maart 2024 start een andere Goudologie 2 cursus over Vluchtelingen en migranten in Gouda door de eeuwen heen. Voor beide cursussen kunt u zich inschrijven.

Samenwerkingsverband
Het Historisch Platform is een samenwerkingsverband van organisaties en instellingen die op enigerlei wijze actief zijn op het gebied van de cultuurhistorie van Gouda.

plattegrond-blaeu