Auteursarchief: Ineke Verkaaik

Maand van de geschiedenis…!

Het is overduidelijk de Maand van de Geschiedenis in Gouda!
Van de opening ‘Expo Garenspinnerij onder water’, een reizende tentoonstelling en het informatieve, spannende verhaal achter de Waterlinie door wethouder Thierry van Vugt, tot Zotte Zaterdag (periode 1450-1700) met o.a. een historische modeshow in de Agnietenkapel. Een tijdvak waarin Erasmus en de Oude Historische Waterlinie (OHW) in de Goudse geschiedenis een belangrijke rol speelden.
De Brede School gaat de komende tijd informatief aan de slag met de Goudse schooljeugd, in aanloop naar 350 jaar OHW in ons jubileumjaar Gouda 750 jaar stadsrechten in 2022.
Met stemmen op ‘Het stuk van het jaar’ dingt het Streekarchief Midden-Holland mee met het inbrengen van het ‘Verradersbriefje’. Een in een bolletje wol gewikkeld briefje dat het Spaansgezinde kamp de stad uit trachtte te smokkelen, in een door de Geuzen belegerd Gouda tijdens de 80-jarige oorlog.
Het jaar 2022 waarin ook wordt gememoreerd dat Coornhert 500 jaar geleden geboren werd.

Er komen tot 2022 gelukkig nog een aantal oktobermaanden van de geschiedenis. Gouda, pak je kansen om jezelf (in samenwerking met de organiserende partijen) met je geschiedenis te presenteren.
Hebben we tegen die tijd 1000 gecertificeerde Goudologen? Het Historisch Platform Gouda draait op volle toeren, met dit najaar twee volgeboekte basiscursussen Goudologie I en een vijftigtal cursisten Goudologie II ‘Gouda en het water’.
De informatie over het waterbeheer toen en nu, de geschiedenis van en het onderhoud aan de dijken, hoe werkt het vaststellen van het Gouds waterpeil in een zakkende veenbodem, een kijkje in de keuken van de Hoogheemraadschappen en de dijkgraaf.
De geschiedenis van de stad met zijn hedendaagse problematiek brengen wij graag onder de aandacht van de belangstellende (ook jonge) Gouwenaar en de Goudse ambtenaren.
Hoe actueel kan een Historisch Platform Gouda zijn!?

Nieuwe uitdaging…?

De tijdschriftenreeks ‘Het Leven in Gouda’ deel 24 over Archeologie in Gouda geeft inzage over de bevlogen- en betrokkenheid van Vereniging Behoud Stadsschoon.
Uit de mond van Nico IJsselstein wordt zijn strijd, als oprichter van de vereniging, opgetekend om het vele stadsschoon te behouden. De vereniging wordt binnenkort opgeheven, niet omdat al ons stadsschoon behouden is!
Een uitdaging voor de aangesloten partners van het Historisch Platform Gouda om de doelstelling van de Vereniging Behoud Stadsschoon in acht te nemen?
De jaarlijkse Open Monumentendag gaat komende zaterdag in Gouda ook weer van start. Het thema van OMD ‘In Europa’ is zichtbaar in onze stad in het stadhuis op de Markt met stenen uit België en Duitsland, marmer voor de St. Jan is afkomstig uit Italië, Goudse producten werden verscheept via de haven en de Mallegatsluis, het Arti Legi en het Burgemeestershuis laten de invloedrijke rol op Europees niveau van Erasmus en Cornelis de Lange van Wijngaarden bijna tastbaar voelen. Een prachtig uitgegeven en informatief (gratis) gidsje wijst u tijdens OMD de weg in Gouda.
De Chocoladefabriek met de HPG-partners Openbare Bibliotheek, Drukkerswerkplaats en Streekarchief Midden-Holland presenteren op OMD hun aftrap voor het nieuwe culturele seizoen: ’Start! 18/19’. Prachtige workshops en lezingen staan op het programma. Sigfried Janzing (dir. Streekarchief) is na zijn lezing afgelopen maandag bij HV Die Goude in Europa op reis gegaan.
De samenwerking met de partners HPG ervaren de cursisten in de cursussen najaar 2018 in de basiscursus Goudologie I en Goudologie II ‘Gouda en haar water’, die door het Historisch Platform Gouda weer worden georganiseerd. De eerste les vindt plaats op zaterdag 8 september in het Stadhuis op de Markt tijdens OMD. Over Goudse samenwerking gesproken…!

Nico Ijssselstein, sta jij met de Vereniging Behoud Stadsschoon weer op het bovenplein in het Stadhuis… of is die tijd ook voorbij?

Pompen of verzuipen…!?

Heeft u de digitale Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda al bekeken? Veel informatie is er te vinden over o.a. de ontginning, stedenbouw, economie, religie en levensopvatting, en scheepvaart door de eeuwen heen!
Een aantal partijen van het Historisch Platform Gouda heeft de nodige kennis en expertise ter beschikking gesteld aan deze Cultuurhistorische Basiskaart.
Uitgangspunt voor de gemeente Gouda is geweest om de Erfgoedvisie via de samenhang van ruimtelijke ontwikkeling en de ontstaansgeschiedenis in kaart te brengen.
Lees voor gebruik de handleiding… om verzakken in de digitale bodem te voorkomen!

Over die Goudse bodem en zijn historisch onderzoek komt men de komende maanden ook veel te weten via het project Oude Hollandse Waterlinie.
Goudse en locale historici onderzoeken veel archieven m.b.t. de rol van Gouda ten tijde van het Rampjaar 1672. Ook in het Streekarchief Midden-Holland komt veel informatie boven water.
Een lezing en publicaties georganiseerd door HV De Goude, de expositie ‘Bieb onder water’ in de Garenspinnerij en het verschijnen van een boek in de zomer van 2021 is de aanloop naar de herdenking van 350 jaar OHW in 2022!

Om de Goudse geschiedenis een beetje op te halen stromen de cursussen Goudologie vol. Zowel met raadsleden en ambtenaren als met andere belangstellende Gouwenaren.
Zelfs de cursus “Gouda en haar water’ is voor het najaar van 2018 uitverkocht.

Op naar het jaar waarin Gouda 750 jaar geleden de stadsrechten ontving uit handen van Floris V. Het klokkenspel aan de zijkant van het Stadhuis op de Markt geeft de overdracht van die stadsrechten visueel weer. Wát een feesten allemaal! De werkzaamheden en organisatie achter al deze feesten laten zich raden. De kunst en uitdaging is om de geplande én nieuw te ontwikkelen activiteiten als een estafette uit te voeren.

Elke wijk, elke Goudse inwoner zal weten dat zijn of haar stad er een is om trots op te zijn. Ongeacht uw postcode of geboortedatum, geslacht of genderneutraal (met Roze Zaterdag nog vers in het geheugen). Van schooljeugd tot bewoners in het zieken- en verzorgingshuis. Iedereen telt mee. Op naar 75.000 Goudse ambassadeurs!

Doet u mee?

De schouders eronder…!

Met de Paasdagen voor de deur kleuren we de stad met haar etalages ‘eigeel’. De eerste Campers zullen dezer dagen in de omgeving van de Chocoladefabriek te zien zijn. Zijn daar in het verleden ook chocolade paaseitjes geproduceerd? Gelukkig beschikken zij in de Campers over eigen toiletten, de extra toiletten voor de verwachte stroom toeristen zijn ‘in de maak’. De talrijke Goudse monumenten, het museum behoren tot het stenen erfgoed en kunnen zich de komende maanden verheugen op de belangstellende (buitenlandse) bezoeker.

De cursus ‘Wonen in een historisch pand’,georganiseerd door o.a.het Streekarchief Midden-Holland, is een succes voor de locale burger. Die historische panden en monumenten staan met name in de binnenstad en zijn wel of niet onderhijd. Juist dat gebied dat te maken heeft met bodemdaling en dreigende wateroverlast is kwetsbaar voor de eigenaren. Het Watergilde, een werkgroep van Die Goude, timmert politiek gezien, behoorlijk aan de weg.
De door het Watergilde georganiseerde Waterconferentie heeft het actuele onderwerp weer onder de aandacht van zeer veel belangstellenden gebracht. De verkiezingen zijn voorbij…de mouwen opstropen en gezamenlijk de (politieke) schouders eronder.
Het Historisch Platform Gouda organiseert in het najaar voor gecertificeerde Goudologen de cursus ‘ Gouda en het water’. Het water in, rond en onder Gouda!
De docenten zijn afkomstig uit de waterwerken van o.a. hoogheemraadschap Rijnland, Oasen, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Hoe serieus wilt u het hebben…de vele vrijwilligers zetten er in ieder geval gezamenlijk hun schouders onder!

Wij laten Gouda niet links liggen…!

De afsluiting van de toerit vanaf de A12 naar Gouda is een aandachtspunt
voor zowel de Goudse ondernemers, gezondheidszorg als de cultuurinstellingen
in de binnenstad. De bereikbaarheid wordt een tijdrovend gedoe en daar zit
niemand op te wachten…. Wij willen Gouda dus niet links laten liggen!
De laatste voorbereidingen zijn bij Museum Gouda in volle gang, de
tentoonstelling van de Goudse schilder Pourbus komt internationaal in de
schijnwerpers te staan. Pourbus is ca. 1523 in Gouda geboren. Tijdens zijn
leven ontwikkelde hij zich tot Nederlands/Vlaams kunstschilder, tekenaar,
beeldhouwer en cartograaf. Historicus Ignatius Walvis schrijft in zijn
‘Beschrijving der stad Gouda’ uit 1713 al over het schilderij St. Hubrecht
dat Pourbus voor de Goudse St. Jan maakte en dat na de reformatie in Delft
terechtgekomen is.
Zowel de St. Jan, Museum Gouda, Stadhuis als de Oud Katholieke Kerk zijn van
betekenis voor de cursus Goudologie én zijn waardevolle historische locaties
waar de cursus al dertien jaar gegeven wordt.
De toekomstige cursisten (Goudse ambtenaren en raadsleden) Goudologie zullen
deze kennis in het najaar van 2018 aangeboden krijgen en beschikken na
afloop van de 12-delige cursus over de nodige historische informatie om de
genoemde locaties met de besproken Pieter Pourbus en Ignatius Walvis te
plaatsen.
Deze kennis is noodzakelijk om de identiteit van Gouda te begrijpen, zeker
voor de niet geboren Gouwenaars die de stad helpen besturen… Neem dan wél
tijdig de juiste afslag vanaf de A12 naar de historische binnenstad met al
zijn monumenten!

De ‘Bekende Gouwenaar’!

Nieuwsgierigheid naar onze geschiedenis en de trots om die Goudse geschiedenis levend te houden is de drijfveer van het Historisch Platform Gouda (HPG) op meerdere fronten. Zoals de Oud Hollandse Waterlinie (350 jaar) én de stadsrechten beide in 2022 van Gouda. Het bronnenonderzoek naar de rol van Gouda als garnizoensstad in de Oud Hollandse Waterlinie (OHW) is bijna afgerond. De deelnemers van het HPG gaan brainstormen over gezamenlijke projecten in het kader van het ‘Gouds Linie Licht’ ( i.s.m. St. Groene Hart en St. Struinen&Vorsen) waar het HPG de penvoerder van is. Het samenwerkingsproject tussen uitgeverij Optima, HV Die Goude en het HPG ‘Het leven in Gouda’, de tijdschriftenserie over Goudse thema’s vanaf 1850 tot heden is bijna ten einde. Deel 25 met als titel ‘Bekende Gouwenaren’ wordt half december in het stadhuis gepresenteerd aan een bekende Gouwenaar! Maar daarmee stopt niet het vertellen van verhalen en het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen onze stad. Als één van de ambassadeurs is het HPG vanaf het eerste uur betrokken bij het bureau die het ophalen van de Goudse Geheimen voor ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’ en de aanloop naar het feest om 750 jaar stadsrechten voor haar rekening heeft genomen. Het water in en rond Gouda, de monumenten, de Gouwenaar bekend of onbekend, alles heeft een verhaal. O.a. opgetekend in het laatste deel ‘Het Leven in Gouda’. Onze geschiedenis heeft iets te vertellen, is gevormd uit ons verleden met kunst en cultuur, het is de relatie met een ander….de andere Gouwenaar!

De Goudse canon…!

‘Elke stad zijn eigen Canon’ kopt een gerenommeerd avondblad. Het museum in
Arnhem vangt de belangstelling voor de Nederlandse Canon professioneel op.
Prachtige marketingcampagne voor de Canon vanuit het oosten des lands.
De Nederlandse Canon krijgt in menig gezin weer de verdiende aandacht en
laat zien dat geschiedenis leeft. Zo ook in Gouda, want onze stad heeft een
digitale Goudse Canon en – we maken het nog mooier – zelfs een papieren
Jeugdcanon: ‘Verhalen van Gouda’.
Zoekt u de 40 digitale vensters op dan ziet u veel raakvlakken met de
landelijke editie.
Het ontstaan van de stad in het natte veen, het kasteel o.a. ter
verdediging, sluizen, lakenhandel en bierbrouwerijen, kloosters, Erasmus,
gasthuis als voorloper van ziekenhuis, hofjes, een weeshuis, etc.
U kent de genoemde Goudse onderwerpen vast en zeker, kijk in Arnhem of u de
Goudse Canon in die onderwerpen terugziet. Dat gaat een feest van herkenning
worden!
Neem de Goudse ‘de Lange van Wijngaarden’. Hij wordt na enkele hindernissen
leider van de Goudse patriotten en in 1785 neemt zijn invloed snel toe, na
het vertrek van stadhouder Willem V uit Den Haag. Wilhelmina van Pruisen
(echtgenote van Prins Willem V) besluit in 1787 naar Den Haag te vertrekken
om een verzoening tussen de Oranjegezinden en patriotten te bewerkstelligen.
Zij wordt staande gehouden in de Vlist bij de Goejanverwellesluis en tot
nader order vastgehouden in een boerderij. De eindverantwoordelijke voor het
oppakken en vasthouden van Wilhelmina van Pruisen is de Goudse de Lange van
Wijngaarden.
In de Goudse St. Jan is onlangs in het kader van de ‘Maand van de
Geschiedenis’ een symposium georganiseerd over ‘De Lange van Wijngaarden’.
Weet u waar hij woonde? In een patriciërswoning aan de Westhaven!