Auteursarchief: Suzan van Putten

Stilgevallen…!

Stilgevallen… de cursusochtend ‘Goudologie voorjaar 2020’’ vlak voor de les in de Oud Katholieke Kerk aan de Hoge Gouwe!
Aan de oproep van premier Rutte om thuis te blijven geven ook wij gehoor. De les zou over ‘Religie in Gouda’ gaan, maar de gezondheid gaat nu toch even voor. De reacties van de cursisten tonen steun en begrip, zeker als wij beloven dat de lessen na de RIVM aanwijzingen, ingehaald kunnen worden. Die inhaalslag zal in november a.s. plaatsvinden op mooie en veilige locaties én met de 1,5 meter maatregel op het netvlies.
De bereidwilligheid en flexibiliteit van docenten, begeleiders en de locatiemanagers in Gouda is groot… tolerant zelfs!
Zodra het virus echt serieus werd hebben wij de inschrijving op de HPG-website voor de najaarscursus Goudologie 2020 gestopt. Een kleiner aantal cursisten kunnen we veiliger en onder het huidige RIVM-protocol de cursus tot ‘Goudoloog’ aanbieden. De inhaallessen en najaarscursus zullen nu op één dag plaatsvinden, dankzij de bereidwilligheid van velen.
Maar zeker dankzij de cursisten die deelnamen aan de ‘voorjaarscursus Goudologie 2020’ en plots te maken kregen met lege zaterdagochtenden en zonder certificaat op straat kwamen te staan! Geen wanklank of onvertogen woord van hen gehoord of ontvangen. Dit levert hun een ‘bonuspunt’ op voor het Goudologie-examen dat wij voor beide cursussen op 28 november a.s. organiseren in het Stadhuis op de Markt. Een feestelijke uitreiking van de certificaten is inmiddels ook georganiseerd… Corona-proof!
De inschrijvingen voor het voorjaar ‘Goudologie I 2021’ houden we qua aantal nauwlettend in de gaten gehouden om de cursus veilig aan te kunnen bieden.
De verdiepingscursus ‘Goudologie II ‘Goudse Librije en de Goudse boekcultuur’ hebben wij een jaar doorgeschoven naar najaar 2021. Waarna we als bestuur Historisch Platform Gouda aan de vooravond staan van de viering van Gouda750. Daar zult u tegen die tijd nog veel meer over horen… en niet alleen de gecertificeerde Goudologen, maar elke Gouwenaar!

Aangesloten stichtingen/verenigingen bij het Historisch Platform Gouda koesteren tradities!

Neem de Goudse Open Monumenten Dagen die in 2019 het evenement hebben uitgebreid naar een compleet weekend van 2 dagen! De samenwerking werd uitgebreid met het Goudse Gidsen Gilde en H.V. Die Goude.

Sportstad Gouda neemt komend jaar de jubilerende Goudse sportverenigingen onder de loep. De amateur Archeologische vereniging Gouda werkt samen met Museum Gouda en de gemeente Gouda i.v.m. het 50-jarig bestaan van Golda. Een fantastische mijlpaal die tevens zichtbaar is in de tentoonstellingsruimte ‘Achter de Kerk 11A’  waar de opgravingen van het Clarissenklooster zichtbaar zijn en binnenkort in Museum Gouda met de tentoonstelling ‘Cold Case Gouda’. Tijdens de archeologische opgravingen rond de St. Janskerk in 2017 zijn veel kinderskeletten opgegraven. De vraag die vrijwel onmiddellijk opkwam is tot op heden: ‘Hoe leefden en stierven deze kinderen?’. Met de nieuwste onderzoekstechnieken probeert men een antwoord op deze vragen te geven en krijgt de bezoeker gelegenheid om kennis te maken met archeologisch en forensisch onderzoek in Museum Gouda vanaf 22 januari a.s..

De proefboringen die door vrijwilligers van Archeologische vereniging Gouda zijn uitgevoerd bij de Mallegatsluis hebben als doel om de contouren van de oudere sluis (1576) te markeren in het grasveld. Deze aan te tonen oudere sluis is te zien op oude kaarten en was groter dan de huidige sluis. Het was een zg. Statensluis, gebouwd  in opdracht van Willem van Oranje, omdat zijn ‘Geuzenschepen’ anders niet door Gouda konden varen. Deze ’te markeren en gezochte sluis’ heeft ook een rol gespeeld tijdens het Rampjaar 1672.

Deze herdenking zal ook plaatsvinden in het jaar 2022, wanneer het 350 jaar geleden is dat tijdens het Rampjaar de Goudse sluis de omgeving van Gouda onder water kon zetten.

Ook Dirck Volkertsz. Coornhert zal in 2022 veel aandacht krijgen toebedeeld, omdat deze veelzijdige Nederlandse humanist (geboren in 1522 te Amsterdam) vanaf 1588 in Gouda woonde en werkte. Coornhert overleed in het jaar 1590 in Gouda en is in de St. Janskerk begraven. Aan de zijgevel van het Stadhuis hangt ter nagedachtenis aan deze grote denker een plaquette.

Deze en andere historische informatie krijgen de aspirant Goudologen in de zojuist begonnen nieuwe cursus ‘Goudologie’ in o.a. het Stadhuis, de St. Jan, Museum Gouda, de Oud Katholieke kerk en de Chocoladefabriek. Dé historische basiskennis van Gouda gevat in de cursus ‘Goudologie’, sinds 2005!

Een historische vaartocht en een schippersbitter in de Museumhaven tijdens de lessen … Hoeveel samenwerking wil Gouda hebben?

 

Gouda 750

In de Garenspinnerij heeft de kennismaking plaatsgevonden tussen de aanwezige bewoners van Gouda en de bestuursleden van het Fonds ‘Geef Gouda door’!
Opvallend veel ‘Goudologen’ zijn die maandagavond in de theaterzaal aanwezig. Zij hebben hun weg gevonden binnen de stichtingen/verenigingen die Gouda rijk is. Als bestuurslid of incidenteel als vrijwilliger tijdens o.a. Open Monumenten Dag.
Inmiddels heeft het HPG zojuist weer 25 gecertificeerde Goudologen aan de stad afgeleverd en zijn we hard op weg om de 1000-ste Goudoloog te verwelkomen.
Het feest ‘Gouda 750 stadsrechten’ kan in 2022 veel vrijwilligers gebruiken. En u kunt daarbij zijn! Want niet alleen de ‘Stadsrechten’, maar ook het Rampjaar 1672 en de de 500-ste verjaardag van Coornhert komen in 2022 onder de aandacht.
De ontstane energie en het enthousiasme blijken besmettelijk te zijn; als lid van de Stuurgroep Gouda 750 en na afgelopen maandag ‘Tafelhost van de categorie kunst, cultuur, onderwijs en historie’ geweest te zijn bereiken mij per mail en telefoon nog steeds zeer inspirerende projecten waar de initiatiefnemer een samenwerkingspartner bij zoekt!
De Gouwenaren willen erbij horen en vooral meedoen. De Goudse gunfactor wordt groter en groter!
Het Fonds ‘Geef Gouda door’ heeft een mooie Goudse financiële bodem gekregen en de nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve gaat zijn tweede ‘750 jaar stadsrechten’ vieren, samen met zijn gezin en alle Gouwenaren.

Nu alleen nog het certificaat ‘Goudoloog’…;-)!