Auteursarchief: Suzan van Putten

Heeft u ook zoveel gelezen de afgelopen zomerweken?

Kranten, romans, non-fictie en de plaatselijke geschiedenis van de locaties waar u tijdens uw vakantie af en toe verbleef. De monumenten en historische personages die van betekenis zijn geweest om die locaties te begrijpen en te ‘zien’.

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Gouda stadsrechten ontving uit handen van graaf Floris V. De ‘Oude Hollandse waterlinie’ heeft 350 jaar geleden ons gebied veiligheid geboden via inundatie.

De veelzijdige mens en humanistisch vrijdenker Dirk Volkertszoon Coornhert (1522-1590) is op het eind van zijn leven gevlucht vanuit Delft naar het tolerante en liberale Gouda, waar hij in de St. Jan de gelegenheid kreeg zeer vrijzinnig te prediken en van de Goudse drukkersvrijheid gebruik te maken. Coornhert vestigde zich aan de Oosthaven en stadsgeneesheer Dr. Ronsse werd zijn zorgzame huisarts.

Net als in het Erasmusjaar (2016) organiseren we in een Goudologie-II cursus in het 500ste geboortejaar van Dirck Volkertszoon Coornhert.

Waarom vluchtte hij naar Gouda, wie waren zijn tijdgenoten, zijn vriendenkring en de boekdrukkers die zijn werk op de Goudse persen legden? Wat is zijn nalatenschap voor Gouda geweest in het huidige 2021-2022?

Gedurende vier zaterdagochtenden in de maanden januari/februari 2022 bieden wij in de grote, rode zaal van Cinema Gouda deze cursus aan … niet alleen voor gediplomeerde Goudologen, maar alle geïnteresseerden worden uitgenodigd zich in te schrijven via de website van het Historisch Platform Gouda.

Daar vindt u informatie over de Goudse samenwerkingsverbanden, de data, de te behandelen thema’s en de meewerkende docenten.

De cursist ontvangt een Leidraad, waarin een korte tekst met betrekking van de te behandelen onderwerpen is opgenomen. Jawel, we blijven ook lezen!

Wij zien uw inschrijving op de cursus Goudologie II ‘Coornhert en de Goudse Vrijheid’ graag tegemoet en aanmelding voor de ‘basiscursus Goudologie I’ gedurende 12 zaterdagochtenden in het najaar 2022 behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor de cursisten met examenvrees … de cursus ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ wordt niet afgesloten met een huiswerkopdracht!

We gaan weer beginnen!

Hoeveel vaccinaties heeft u al gehad en met welk vaccin? Deze hedendaagse vraag heeft de laatste lokale Goudse vraag al bijna een jaar verdrongen: ben jij al Goudoloog? De versoepelingen vanuit Den Haag staan ons toe om ook de cursus Goudologie I vanaf september weer te organiseren met de 35 aspirant cursisten van 2021. De historische Goudse locaties worden getaxeerd op de 1,5 meter samenleving en de technische mogelijkheden om u weer veilig en onder optimale omstandigheden te kunnen ontvangen.Via Zoom-vergaderingen is het bestuur HPG de afgelopen maanden doorgegaan met de afronding van de cursus tijdens het jubileumjaar van Gouda750 in 2022! In Cinema Gouda zal de speciale editie Goudologie ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ worden aangeboden. De Cinema Gouda is al jaren geleden door het HPG gereserveerd, de stormloop op grote zalen wilden we toen vóór zijn… Niet wetende dat er eerst een pandemie over ons heen zou trekken en grote zalen met 220 cursisten even onaantrekkelijk zouden zijn.
De verdiepingscursus Goudologie II ‘De Librije en de Goudse boekcultuur’ schuiven we door naar najaar 2022.
In het voorjaar van 2022 organiseert het HPG geen Goudologie I cursus. Daartegenover staat dat de inschrijving voor deze cursus in najaar 2022 al geopend is op onze website.
Alle informatie en mogelijkheden tot inschrijving komen op de website www.historischplatformgouda.nl te staan.
Ook het HPG heeft via de cursus Goudologie aan de wieg gestaan van het boek ‘Stad van Bier, hoe Gouda de grootste bierproducent van Europa werd’, geschreven door Goudoloog Remco van Gastel. Een geweldig boek (uitgegeven door Die Goude). Het laat zich tijdens deze warme dagen heerlijk lezen met een glas binnen handbereik! Het water en de bierschepen in de Goudse grachten zijn in de 15e en 16e eeuw van grote betekenis geweest.  
Proost!

Afgelast

Voor het eerst sinds de aanvang van de cursus Goudologie in 2005 is een voorjaarscursus geannuleerd! 
We schrijven geschiedenis in de 16-de jaargang van deze cursus. De cursisten hebben begrip, maar de teleurstelling is hoorbaar. In de maand juli maakt het bestuur bekend hoe de (volgeboekte) najaarscursus georganiseerd gaat worden. Voorjaar samenvoegen met de najaarscursus 2021, verspreiden over 2 dagdelen?
De vaccinaties zijn gaande en de virusmutaties zijn dan aan het uitdoven…?
Het doorschuiven van cursussen lijkt op het dominospel. De cursus ‘Librije en de Goudse boekcultuur’ is vanaf het vorig najaar al doorgeschoven naar najaar 2021. De organisatie van de grote Goudologie cursus ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ tijdens de viering van het Jubileumjaar 750 jaar stadsrechten is in de huidige lockdown en avondklok een mooie activiteit om onze digitale tanden weer in te zetten!
Over digitaal gesproken: onze website, waarop de ‘Goudse Canon’ te bezoeken is, is een fraaie investering tijdens de opgelegde maatregelen tot zeker 9 februari a.s..
Uw leergierigheid en het zoeken naar de ontstaansgeschiedenis van Gouda, de stadsrechten 1272 etc.. De vensters geven een blik op de tijdbalk van Gouda. Een volledig corona-proof bezoek meer dan waard.

Binnen het bestuur komt weer energie vrij en we komen goed op stoom, op naar alle Goudologie-uitdagingen én de verwelkoming van de 1000-ste gecertificeerde Goudoloog.
In welk jaartal dat zal zijn… de coronavaccinatie is medeverantwoordelijk voor dat bestuursbesluit.

Jubileum!

De lessen van de voorjaarscursus die wegens de uitbraak van het Corona-virus in maart afgebroken werden kunnen dit jaar nog net aangeboden worden! Daarnaast pakken we de, twee weken geleden gestopte, najaarscursus weer op. Alles met de benodigde maatregelen op 1,5 meter afstand en het fel begeerde certificaat van ‘Goudoloog’ bijna binnen handbereik!
Het Historisch Platform Gouda bestaat dit jaar 20 jaar en het aantal aangesloten Goudse cultuurhistorische stichtingen/verenigingen incl. de gemeente Gouda bestaat nu inmiddels uit 20 deelnemers. Het vergaderen via ZOOM gaf afgelopen week een ‘beeldvullend’ overzicht van de aangesloten partners. De onderlinge samenwerking neemt toe en het uitwisselen van expertise is een vanzelfsprekendheid geworden binnen de HPG-vergaderingen.
Daarbij is het ook dit jaar dat het 15 jaar geleden is dat de eerste cursus Goudologie door het HPG in Gouda geïntroduceerd werd. Nog een mijlpaal! Het aantal gecertificeerde ‘Goudologen’ gaat zachtjes naar de 1000. Deze Goudologen nemen deel als vrijwilliger in de aangesloten stichtingen/verenigingen als bestuurslid of helpende handen tijdens evenementen. Het 750-jarig bestaan van de Goudse Stadsrechten staat in 2022 bij alle deelnemers op de agenda, waarbij het HPG een nieuwe cursus ‘Goudologie’, ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ aan het organiseren is.
Maar eerst de afronding van de voor- en najaarscursus 2020 aan het eind van dit jaar in het Stadhuis… Laten we allemaal de afgekondigde maatregelen naleven om dit feestelijke moment met maximaal 30 personen te kunnen beleven… duim!

Stilgevallen…!

Stilgevallen… de cursusochtend ‘Goudologie voorjaar 2020’’ vlak voor de les in de Oud Katholieke Kerk aan de Hoge Gouwe!
Aan de oproep van premier Rutte om thuis te blijven geven ook wij gehoor. De les zou over ‘Religie in Gouda’ gaan, maar de gezondheid gaat nu toch even voor. De reacties van de cursisten tonen steun en begrip, zeker als wij beloven dat de lessen na de RIVM aanwijzingen, ingehaald kunnen worden. Die inhaalslag zal in november a.s. plaatsvinden op mooie en veilige locaties én met de 1,5 meter maatregel op het netvlies.
De bereidwilligheid en flexibiliteit van docenten, begeleiders en de locatiemanagers in Gouda is groot… tolerant zelfs!
Zodra het virus echt serieus werd hebben wij de inschrijving op de HPG-website voor de najaarscursus Goudologie 2020 gestopt. Een kleiner aantal cursisten kunnen we veiliger en onder het huidige RIVM-protocol de cursus tot ‘Goudoloog’ aanbieden. De inhaallessen en najaarscursus zullen nu op één dag plaatsvinden, dankzij de bereidwilligheid van velen.
Maar zeker dankzij de cursisten die deelnamen aan de ‘voorjaarscursus Goudologie 2020’ en plots te maken kregen met lege zaterdagochtenden en zonder certificaat op straat kwamen te staan! Geen wanklank of onvertogen woord van hen gehoord of ontvangen. Dit levert hun een ‘bonuspunt’ op voor het Goudologie-examen dat wij voor beide cursussen op 28 november a.s. organiseren in het Stadhuis op de Markt. Een feestelijke uitreiking van de certificaten is inmiddels ook georganiseerd… Corona-proof!
De inschrijvingen voor het voorjaar ‘Goudologie I 2021’ houden we qua aantal nauwlettend in de gaten gehouden om de cursus veilig aan te kunnen bieden.
De verdiepingscursus ‘Goudologie II ‘Goudse Librije en de Goudse boekcultuur’ hebben wij een jaar doorgeschoven naar najaar 2021. Waarna we als bestuur Historisch Platform Gouda aan de vooravond staan van de viering van Gouda750. Daar zult u tegen die tijd nog veel meer over horen… en niet alleen de gecertificeerde Goudologen, maar elke Gouwenaar!

Aangesloten stichtingen/verenigingen bij het Historisch Platform Gouda koesteren tradities!

Neem de Goudse Open Monumenten Dagen die in 2019 het evenement hebben uitgebreid naar een compleet weekend van 2 dagen! De samenwerking werd uitgebreid met het Goudse Gidsen Gilde en H.V. Die Goude.

Sportstad Gouda neemt komend jaar de jubilerende Goudse sportverenigingen onder de loep. De amateur Archeologische vereniging Gouda werkt samen met Museum Gouda en de gemeente Gouda i.v.m. het 50-jarig bestaan van Golda. Een fantastische mijlpaal die tevens zichtbaar is in de tentoonstellingsruimte ‘Achter de Kerk 11A’  waar de opgravingen van het Clarissenklooster zichtbaar zijn en binnenkort in Museum Gouda met de tentoonstelling ‘Cold Case Gouda’. Tijdens de archeologische opgravingen rond de St. Janskerk in 2017 zijn veel kinderskeletten opgegraven. De vraag die vrijwel onmiddellijk opkwam is tot op heden: ‘Hoe leefden en stierven deze kinderen?’. Met de nieuwste onderzoekstechnieken probeert men een antwoord op deze vragen te geven en krijgt de bezoeker gelegenheid om kennis te maken met archeologisch en forensisch onderzoek in Museum Gouda vanaf 22 januari a.s..

De proefboringen die door vrijwilligers van Archeologische vereniging Gouda zijn uitgevoerd bij de Mallegatsluis hebben als doel om de contouren van de oudere sluis (1576) te markeren in het grasveld. Deze aan te tonen oudere sluis is te zien op oude kaarten en was groter dan de huidige sluis. Het was een zg. Statensluis, gebouwd  in opdracht van Willem van Oranje, omdat zijn ‘Geuzenschepen’ anders niet door Gouda konden varen. Deze ’te markeren en gezochte sluis’ heeft ook een rol gespeeld tijdens het Rampjaar 1672.

Deze herdenking zal ook plaatsvinden in het jaar 2022, wanneer het 350 jaar geleden is dat tijdens het Rampjaar de Goudse sluis de omgeving van Gouda onder water kon zetten.

Ook Dirck Volkertsz. Coornhert zal in 2022 veel aandacht krijgen toebedeeld, omdat deze veelzijdige Nederlandse humanist (geboren in 1522 te Amsterdam) vanaf 1588 in Gouda woonde en werkte. Coornhert overleed in het jaar 1590 in Gouda en is in de St. Janskerk begraven. Aan de zijgevel van het Stadhuis hangt ter nagedachtenis aan deze grote denker een plaquette.

Deze en andere historische informatie krijgen de aspirant Goudologen in de zojuist begonnen nieuwe cursus ‘Goudologie’ in o.a. het Stadhuis, de St. Jan, Museum Gouda, de Oud Katholieke kerk en de Chocoladefabriek. Dé historische basiskennis van Gouda gevat in de cursus ‘Goudologie’, sinds 2005!

Een historische vaartocht en een schippersbitter in de Museumhaven tijdens de lessen … Hoeveel samenwerking wil Gouda hebben?

 

Gouda 750

In de Garenspinnerij heeft de kennismaking plaatsgevonden tussen de aanwezige bewoners van Gouda en de bestuursleden van het Fonds ‘Geef Gouda door’!
Opvallend veel ‘Goudologen’ zijn die maandagavond in de theaterzaal aanwezig. Zij hebben hun weg gevonden binnen de stichtingen/verenigingen die Gouda rijk is. Als bestuurslid of incidenteel als vrijwilliger tijdens o.a. Open Monumenten Dag.
Inmiddels heeft het HPG zojuist weer 25 gecertificeerde Goudologen aan de stad afgeleverd en zijn we hard op weg om de 1000-ste Goudoloog te verwelkomen.
Het feest ‘Gouda 750 stadsrechten’ kan in 2022 veel vrijwilligers gebruiken. En u kunt daarbij zijn! Want niet alleen de ‘Stadsrechten’, maar ook het Rampjaar 1672 en de de 500-ste verjaardag van Coornhert komen in 2022 onder de aandacht.
De ontstane energie en het enthousiasme blijken besmettelijk te zijn; als lid van de Stuurgroep Gouda 750 en na afgelopen maandag ‘Tafelhost van de categorie kunst, cultuur, onderwijs en historie’ geweest te zijn bereiken mij per mail en telefoon nog steeds zeer inspirerende projecten waar de initiatiefnemer een samenwerkingspartner bij zoekt!
De Gouwenaren willen erbij horen en vooral meedoen. De Goudse gunfactor wordt groter en groter!
Het Fonds ‘Geef Gouda door’ heeft een mooie Goudse financiële bodem gekregen en de nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve gaat zijn tweede ‘750 jaar stadsrechten’ vieren, samen met zijn gezin en alle Gouwenaren.

Nu alleen nog het certificaat ‘Goudoloog’…;-)!