Aangesloten stichtingen/verenigingen bij het Historisch Platform Gouda koesteren tradities!

Neem de Goudse Open Monumenten Dagen die in 2019 het evenement hebben uitgebreid naar een compleet weekend van 2 dagen! De samenwerking werd uitgebreid met het Goudse Gidsen Gilde en H.V. Die Goude.

Sportstad Gouda neemt komend jaar de jubilerende Goudse sportverenigingen onder de loep. De amateur Archeologische vereniging Gouda werkt samen met Museum Gouda en de gemeente Gouda i.v.m. het 50-jarig bestaan van Golda. Een fantastische mijlpaal die tevens zichtbaar is in de tentoonstellingsruimte ‘Achter de Kerk 11A’  waar de opgravingen van het Clarissenklooster zichtbaar zijn en binnenkort in Museum Gouda met de tentoonstelling ‘Cold Case Gouda’. Tijdens de archeologische opgravingen rond de St. Janskerk in 2017 zijn veel kinderskeletten opgegraven. De vraag die vrijwel onmiddellijk opkwam is tot op heden: ‘Hoe leefden en stierven deze kinderen?’. Met de nieuwste onderzoekstechnieken probeert men een antwoord op deze vragen te geven en krijgt de bezoeker gelegenheid om kennis te maken met archeologisch en forensisch onderzoek in Museum Gouda vanaf 22 januari a.s..

De proefboringen die door vrijwilligers van Archeologische vereniging Gouda zijn uitgevoerd bij de Mallegatsluis hebben als doel om de contouren van de oudere sluis (1576) te markeren in het grasveld. Deze aan te tonen oudere sluis is te zien op oude kaarten en was groter dan de huidige sluis. Het was een zg. Statensluis, gebouwd  in opdracht van Willem van Oranje, omdat zijn ‘Geuzenschepen’ anders niet door Gouda konden varen. Deze ’te markeren en gezochte sluis’ heeft ook een rol gespeeld tijdens het Rampjaar 1672.

Deze herdenking zal ook plaatsvinden in het jaar 2022, wanneer het 350 jaar geleden is dat tijdens het Rampjaar de Goudse sluis de omgeving van Gouda onder water kon zetten.

Ook Dirck Volkertsz. Coornhert zal in 2022 veel aandacht krijgen toebedeeld, omdat deze veelzijdige Nederlandse humanist (geboren in 1522 te Amsterdam) vanaf 1588 in Gouda woonde en werkte. Coornhert overleed in het jaar 1590 in Gouda en is in de St. Janskerk begraven. Aan de zijgevel van het Stadhuis hangt ter nagedachtenis aan deze grote denker een plaquette.

Deze en andere historische informatie krijgen de aspirant Goudologen in de zojuist begonnen nieuwe cursus ‘Goudologie’ in o.a. het Stadhuis, de St. Jan, Museum Gouda, de Oud Katholieke kerk en de Chocoladefabriek. Dé historische basiskennis van Gouda gevat in de cursus ‘Goudologie’, sinds 2005!

Een historische vaartocht en een schippersbitter in de Museumhaven tijdens de lessen … Hoeveel samenwerking wil Gouda hebben?