Categoriearchief: Geen categorie

Afgelast

Voor het eerst sinds de aanvang van de cursus Goudologie in 2005 is een voorjaarscursus geannuleerd! 
We schrijven geschiedenis in de 16-de jaargang van deze cursus. De cursisten hebben begrip, maar de teleurstelling is hoorbaar. In de maand juli maakt het bestuur bekend hoe de (volgeboekte) najaarscursus georganiseerd gaat worden. Voorjaar samenvoegen met de najaarscursus 2021, verspreiden over 2 dagdelen?
De vaccinaties zijn gaande en de virusmutaties zijn dan aan het uitdoven…?
Het doorschuiven van cursussen lijkt op het dominospel. De cursus ‘Librije en de Goudse boekcultuur’ is vanaf het vorig najaar al doorgeschoven naar najaar 2021. De organisatie van de grote Goudologie cursus ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ tijdens de viering van het Jubileumjaar 750 jaar stadsrechten is in de huidige lockdown en avondklok een mooie activiteit om onze digitale tanden weer in te zetten!
Over digitaal gesproken: onze website, waarop de ‘Goudse Canon’ te bezoeken is, is een fraaie investering tijdens de opgelegde maatregelen tot zeker 9 februari a.s..
Uw leergierigheid en het zoeken naar de ontstaansgeschiedenis van Gouda, de stadsrechten 1272 etc.. De vensters geven een blik op de tijdbalk van Gouda. Een volledig corona-proof bezoek meer dan waard.

Binnen het bestuur komt weer energie vrij en we komen goed op stoom, op naar alle Goudologie-uitdagingen én de verwelkoming van de 1000-ste gecertificeerde Goudoloog.
In welk jaartal dat zal zijn… de coronavaccinatie is medeverantwoordelijk voor dat bestuursbesluit.

Jubileum!

De lessen van de voorjaarscursus die wegens de uitbraak van het Corona-virus in maart afgebroken werden kunnen dit jaar nog net aangeboden worden! Daarnaast pakken we de, twee weken geleden gestopte, najaarscursus weer op. Alles met de benodigde maatregelen op 1,5 meter afstand en het fel begeerde certificaat van ‘Goudoloog’ bijna binnen handbereik!
Het Historisch Platform Gouda bestaat dit jaar 20 jaar en het aantal aangesloten Goudse cultuurhistorische stichtingen/verenigingen incl. de gemeente Gouda bestaat nu inmiddels uit 20 deelnemers. Het vergaderen via ZOOM gaf afgelopen week een ‘beeldvullend’ overzicht van de aangesloten partners. De onderlinge samenwerking neemt toe en het uitwisselen van expertise is een vanzelfsprekendheid geworden binnen de HPG-vergaderingen.
Daarbij is het ook dit jaar dat het 15 jaar geleden is dat de eerste cursus Goudologie door het HPG in Gouda geïntroduceerd werd. Nog een mijlpaal! Het aantal gecertificeerde ‘Goudologen’ gaat zachtjes naar de 1000. Deze Goudologen nemen deel als vrijwilliger in de aangesloten stichtingen/verenigingen als bestuurslid of helpende handen tijdens evenementen. Het 750-jarig bestaan van de Goudse Stadsrechten staat in 2022 bij alle deelnemers op de agenda, waarbij het HPG een nieuwe cursus ‘Goudologie’, ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ aan het organiseren is.
Maar eerst de afronding van de voor- en najaarscursus 2020 aan het eind van dit jaar in het Stadhuis… Laten we allemaal de afgekondigde maatregelen naleven om dit feestelijke moment met maximaal 30 personen te kunnen beleven… duim!

Stilgevallen…!

Stilgevallen… de cursusochtend ‘Goudologie voorjaar 2020’’ vlak voor de les in de Oud Katholieke Kerk aan de Hoge Gouwe!
Aan de oproep van premier Rutte om thuis te blijven geven ook wij gehoor. De les zou over ‘Religie in Gouda’ gaan, maar de gezondheid gaat nu toch even voor. De reacties van de cursisten tonen steun en begrip, zeker als wij beloven dat de lessen na de RIVM aanwijzingen, ingehaald kunnen worden. Die inhaalslag zal in november a.s. plaatsvinden op mooie en veilige locaties én met de 1,5 meter maatregel op het netvlies.
De bereidwilligheid en flexibiliteit van docenten, begeleiders en de locatiemanagers in Gouda is groot… tolerant zelfs!
Zodra het virus echt serieus werd hebben wij de inschrijving op de HPG-website voor de najaarscursus Goudologie 2020 gestopt. Een kleiner aantal cursisten kunnen we veiliger en onder het huidige RIVM-protocol de cursus tot ‘Goudoloog’ aanbieden. De inhaallessen en najaarscursus zullen nu op één dag plaatsvinden, dankzij de bereidwilligheid van velen.
Maar zeker dankzij de cursisten die deelnamen aan de ‘voorjaarscursus Goudologie 2020’ en plots te maken kregen met lege zaterdagochtenden en zonder certificaat op straat kwamen te staan! Geen wanklank of onvertogen woord van hen gehoord of ontvangen. Dit levert hun een ‘bonuspunt’ op voor het Goudologie-examen dat wij voor beide cursussen op 28 november a.s. organiseren in het Stadhuis op de Markt. Een feestelijke uitreiking van de certificaten is inmiddels ook georganiseerd… Corona-proof!
De inschrijvingen voor het voorjaar ‘Goudologie I 2021’ houden we qua aantal nauwlettend in de gaten gehouden om de cursus veilig aan te kunnen bieden.
De verdiepingscursus ‘Goudologie II ‘Goudse Librije en de Goudse boekcultuur’ hebben wij een jaar doorgeschoven naar najaar 2021. Waarna we als bestuur Historisch Platform Gouda aan de vooravond staan van de viering van Gouda750. Daar zult u tegen die tijd nog veel meer over horen… en niet alleen de gecertificeerde Goudologen, maar elke Gouwenaar!

Aangesloten stichtingen/verenigingen bij het Historisch Platform Gouda koesteren tradities!

Neem de Goudse Open Monumenten Dagen die in 2019 het evenement hebben uitgebreid naar een compleet weekend van 2 dagen! De samenwerking werd uitgebreid met het Goudse Gidsen Gilde en H.V. Die Goude.

Sportstad Gouda neemt komend jaar de jubilerende Goudse sportverenigingen onder de loep. De amateur Archeologische vereniging Gouda werkt samen met Museum Gouda en de gemeente Gouda i.v.m. het 50-jarig bestaan van Golda. Een fantastische mijlpaal die tevens zichtbaar is in de tentoonstellingsruimte ‘Achter de Kerk 11A’  waar de opgravingen van het Clarissenklooster zichtbaar zijn en binnenkort in Museum Gouda met de tentoonstelling ‘Cold Case Gouda’. Tijdens de archeologische opgravingen rond de St. Janskerk in 2017 zijn veel kinderskeletten opgegraven. De vraag die vrijwel onmiddellijk opkwam is tot op heden: ‘Hoe leefden en stierven deze kinderen?’. Met de nieuwste onderzoekstechnieken probeert men een antwoord op deze vragen te geven en krijgt de bezoeker gelegenheid om kennis te maken met archeologisch en forensisch onderzoek in Museum Gouda vanaf 22 januari a.s..

De proefboringen die door vrijwilligers van Archeologische vereniging Gouda zijn uitgevoerd bij de Mallegatsluis hebben als doel om de contouren van de oudere sluis (1576) te markeren in het grasveld. Deze aan te tonen oudere sluis is te zien op oude kaarten en was groter dan de huidige sluis. Het was een zg. Statensluis, gebouwd  in opdracht van Willem van Oranje, omdat zijn ‘Geuzenschepen’ anders niet door Gouda konden varen. Deze ’te markeren en gezochte sluis’ heeft ook een rol gespeeld tijdens het Rampjaar 1672.

Deze herdenking zal ook plaatsvinden in het jaar 2022, wanneer het 350 jaar geleden is dat tijdens het Rampjaar de Goudse sluis de omgeving van Gouda onder water kon zetten.

Ook Dirck Volkertsz. Coornhert zal in 2022 veel aandacht krijgen toebedeeld, omdat deze veelzijdige Nederlandse humanist (geboren in 1522 te Amsterdam) vanaf 1588 in Gouda woonde en werkte. Coornhert overleed in het jaar 1590 in Gouda en is in de St. Janskerk begraven. Aan de zijgevel van het Stadhuis hangt ter nagedachtenis aan deze grote denker een plaquette.

Deze en andere historische informatie krijgen de aspirant Goudologen in de zojuist begonnen nieuwe cursus ‘Goudologie’ in o.a. het Stadhuis, de St. Jan, Museum Gouda, de Oud Katholieke kerk en de Chocoladefabriek. Dé historische basiskennis van Gouda gevat in de cursus ‘Goudologie’, sinds 2005!

Een historische vaartocht en een schippersbitter in de Museumhaven tijdens de lessen … Hoeveel samenwerking wil Gouda hebben?

 

Gouda 750

In de Garenspinnerij heeft de kennismaking plaatsgevonden tussen de aanwezige bewoners van Gouda en de bestuursleden van het Fonds ‘Geef Gouda door’!
Opvallend veel ‘Goudologen’ zijn die maandagavond in de theaterzaal aanwezig. Zij hebben hun weg gevonden binnen de stichtingen/verenigingen die Gouda rijk is. Als bestuurslid of incidenteel als vrijwilliger tijdens o.a. Open Monumenten Dag.
Inmiddels heeft het HPG zojuist weer 25 gecertificeerde Goudologen aan de stad afgeleverd en zijn we hard op weg om de 1000-ste Goudoloog te verwelkomen.
Het feest ‘Gouda 750 stadsrechten’ kan in 2022 veel vrijwilligers gebruiken. En u kunt daarbij zijn! Want niet alleen de ‘Stadsrechten’, maar ook het Rampjaar 1672 en de de 500-ste verjaardag van Coornhert komen in 2022 onder de aandacht.
De ontstane energie en het enthousiasme blijken besmettelijk te zijn; als lid van de Stuurgroep Gouda 750 en na afgelopen maandag ‘Tafelhost van de categorie kunst, cultuur, onderwijs en historie’ geweest te zijn bereiken mij per mail en telefoon nog steeds zeer inspirerende projecten waar de initiatiefnemer een samenwerkingspartner bij zoekt!
De Gouwenaren willen erbij horen en vooral meedoen. De Goudse gunfactor wordt groter en groter!
Het Fonds ‘Geef Gouda door’ heeft een mooie Goudse financiële bodem gekregen en de nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve gaat zijn tweede ‘750 jaar stadsrechten’ vieren, samen met zijn gezin en alle Gouwenaren.

Nu alleen nog het certificaat ‘Goudoloog’…;-)!

Maand van de geschiedenis…!

Het is overduidelijk de Maand van de Geschiedenis in Gouda!
Van de opening ‘Expo Garenspinnerij onder water’, een reizende tentoonstelling en het informatieve, spannende verhaal achter de Waterlinie door wethouder Thierry van Vugt, tot Zotte Zaterdag (periode 1450-1700) met o.a. een historische modeshow in de Agnietenkapel. Een tijdvak waarin Erasmus en de Oude Historische Waterlinie (OHW) in de Goudse geschiedenis een belangrijke rol speelden.
De Brede School gaat de komende tijd informatief aan de slag met de Goudse schooljeugd, in aanloop naar 350 jaar OHW in ons jubileumjaar Gouda 750 jaar stadsrechten in 2022.
Met stemmen op ‘Het stuk van het jaar’ dingt het Streekarchief Midden-Holland mee met het inbrengen van het ‘Verradersbriefje’. Een in een bolletje wol gewikkeld briefje dat het Spaansgezinde kamp de stad uit trachtte te smokkelen, in een door de Geuzen belegerd Gouda tijdens de 80-jarige oorlog.
Het jaar 2022 waarin ook wordt gememoreerd dat Coornhert 500 jaar geleden geboren werd.

Er komen tot 2022 gelukkig nog een aantal oktobermaanden van de geschiedenis. Gouda, pak je kansen om jezelf (in samenwerking met de organiserende partijen) met je geschiedenis te presenteren.
Hebben we tegen die tijd 1000 gecertificeerde Goudologen? Het Historisch Platform Gouda draait op volle toeren, met dit najaar twee volgeboekte basiscursussen Goudologie I en een vijftigtal cursisten Goudologie II ‘Gouda en het water’.
De informatie over het waterbeheer toen en nu, de geschiedenis van en het onderhoud aan de dijken, hoe werkt het vaststellen van het Gouds waterpeil in een zakkende veenbodem, een kijkje in de keuken van de Hoogheemraadschappen en de dijkgraaf.
De geschiedenis van de stad met zijn hedendaagse problematiek brengen wij graag onder de aandacht van de belangstellende (ook jonge) Gouwenaar en de Goudse ambtenaren.
Hoe actueel kan een Historisch Platform Gouda zijn!?

Nieuwe uitdaging…?

De tijdschriftenreeks ‘Het Leven in Gouda’ deel 24 over Archeologie in Gouda geeft inzage over de bevlogen- en betrokkenheid van Vereniging Behoud Stadsschoon.
Uit de mond van Nico IJsselstein wordt zijn strijd, als oprichter van de vereniging, opgetekend om het vele stadsschoon te behouden. De vereniging wordt binnenkort opgeheven, niet omdat al ons stadsschoon behouden is!
Een uitdaging voor de aangesloten partners van het Historisch Platform Gouda om de doelstelling van de Vereniging Behoud Stadsschoon in acht te nemen?
De jaarlijkse Open Monumentendag gaat komende zaterdag in Gouda ook weer van start. Het thema van OMD ‘In Europa’ is zichtbaar in onze stad in het stadhuis op de Markt met stenen uit België en Duitsland, marmer voor de St. Jan is afkomstig uit Italië, Goudse producten werden verscheept via de haven en de Mallegatsluis, het Arti Legi en het Burgemeestershuis laten de invloedrijke rol op Europees niveau van Erasmus en Cornelis de Lange van Wijngaarden bijna tastbaar voelen. Een prachtig uitgegeven en informatief (gratis) gidsje wijst u tijdens OMD de weg in Gouda.
De Chocoladefabriek met de HPG-partners Openbare Bibliotheek, Drukkerswerkplaats en Streekarchief Midden-Holland presenteren op OMD hun aftrap voor het nieuwe culturele seizoen: ’Start! 18/19’. Prachtige workshops en lezingen staan op het programma. Sigfried Janzing (dir. Streekarchief) is na zijn lezing afgelopen maandag bij HV Die Goude in Europa op reis gegaan.
De samenwerking met de partners HPG ervaren de cursisten in de cursussen najaar 2018 in de basiscursus Goudologie I en Goudologie II ‘Gouda en haar water’, die door het Historisch Platform Gouda weer worden georganiseerd. De eerste les vindt plaats op zaterdag 8 september in het Stadhuis op de Markt tijdens OMD. Over Goudse samenwerking gesproken…!

Nico Ijssselstein, sta jij met de Vereniging Behoud Stadsschoon weer op het bovenplein in het Stadhuis… of is die tijd ook voorbij?