Categoriearchief: Geen categorie

Wij laten Gouda niet links liggen…!

De afsluiting van de toerit vanaf de A12 naar Gouda is een aandachtspunt
voor zowel de Goudse ondernemers, gezondheidszorg als de cultuurinstellingen
in de binnenstad. De bereikbaarheid wordt een tijdrovend gedoe en daar zit
niemand op te wachten…. Wij willen Gouda dus niet links laten liggen!
De laatste voorbereidingen zijn bij Museum Gouda in volle gang, de
tentoonstelling van de Goudse schilder Pourbus komt internationaal in de
schijnwerpers te staan. Pourbus is ca. 1523 in Gouda geboren. Tijdens zijn
leven ontwikkelde hij zich tot Nederlands/Vlaams kunstschilder, tekenaar,
beeldhouwer en cartograaf. Historicus Ignatius Walvis schrijft in zijn
‘Beschrijving der stad Gouda’ uit 1713 al over het schilderij St. Hubrecht
dat Pourbus voor de Goudse St. Jan maakte en dat na de reformatie in Delft
terechtgekomen is.
Zowel de St. Jan, Museum Gouda, Stadhuis als de Oud Katholieke Kerk zijn van
betekenis voor de cursus Goudologie én zijn waardevolle historische locaties
waar de cursus al dertien jaar gegeven wordt.
De toekomstige cursisten (Goudse ambtenaren en raadsleden) Goudologie zullen
deze kennis in het najaar van 2018 aangeboden krijgen en beschikken na
afloop van de 12-delige cursus over de nodige historische informatie om de
genoemde locaties met de besproken Pieter Pourbus en Ignatius Walvis te
plaatsen.
Deze kennis is noodzakelijk om de identiteit van Gouda te begrijpen, zeker
voor de niet geboren Gouwenaars die de stad helpen besturen… Neem dan wél
tijdig de juiste afslag vanaf de A12 naar de historische binnenstad met al
zijn monumenten!

De ‘Bekende Gouwenaar’!

Nieuwsgierigheid naar onze geschiedenis en de trots om die Goudse geschiedenis levend te houden is de drijfveer van het Historisch Platform Gouda (HPG) op meerdere fronten. Zoals de Oud Hollandse Waterlinie (350 jaar) én de stadsrechten beide in 2022 van Gouda. Het bronnenonderzoek naar de rol van Gouda als garnizoensstad in de Oud Hollandse Waterlinie (OHW) is bijna afgerond. De deelnemers van het HPG gaan brainstormen over gezamenlijke projecten in het kader van het ‘Gouds Linie Licht’ ( i.s.m. St. Groene Hart en St. Struinen&Vorsen) waar het HPG de penvoerder van is. Het samenwerkingsproject tussen uitgeverij Optima, HV Die Goude en het HPG ‘Het leven in Gouda’, de tijdschriftenserie over Goudse thema’s vanaf 1850 tot heden is bijna ten einde. Deel 25 met als titel ‘Bekende Gouwenaren’ wordt half december in het stadhuis gepresenteerd aan een bekende Gouwenaar! Maar daarmee stopt niet het vertellen van verhalen en het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen onze stad. Als één van de ambassadeurs is het HPG vanaf het eerste uur betrokken bij het bureau die het ophalen van de Goudse Geheimen voor ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’ en de aanloop naar het feest om 750 jaar stadsrechten voor haar rekening heeft genomen. Het water in en rond Gouda, de monumenten, de Gouwenaar bekend of onbekend, alles heeft een verhaal. O.a. opgetekend in het laatste deel ‘Het Leven in Gouda’. Onze geschiedenis heeft iets te vertellen, is gevormd uit ons verleden met kunst en cultuur, het is de relatie met een ander….de andere Gouwenaar!

De Goudse canon…!

‘Elke stad zijn eigen Canon’ kopt een gerenommeerd avondblad. Het museum in
Arnhem vangt de belangstelling voor de Nederlandse Canon professioneel op.
Prachtige marketingcampagne voor de Canon vanuit het oosten des lands.
De Nederlandse Canon krijgt in menig gezin weer de verdiende aandacht en
laat zien dat geschiedenis leeft. Zo ook in Gouda, want onze stad heeft een
digitale Goudse Canon en – we maken het nog mooier – zelfs een papieren
Jeugdcanon: ‘Verhalen van Gouda’.
Zoekt u de 40 digitale vensters op dan ziet u veel raakvlakken met de
landelijke editie.
Het ontstaan van de stad in het natte veen, het kasteel o.a. ter
verdediging, sluizen, lakenhandel en bierbrouwerijen, kloosters, Erasmus,
gasthuis als voorloper van ziekenhuis, hofjes, een weeshuis, etc.
U kent de genoemde Goudse onderwerpen vast en zeker, kijk in Arnhem of u de
Goudse Canon in die onderwerpen terugziet. Dat gaat een feest van herkenning
worden!
Neem de Goudse ‘de Lange van Wijngaarden’. Hij wordt na enkele hindernissen
leider van de Goudse patriotten en in 1785 neemt zijn invloed snel toe, na
het vertrek van stadhouder Willem V uit Den Haag. Wilhelmina van Pruisen
(echtgenote van Prins Willem V) besluit in 1787 naar Den Haag te vertrekken
om een verzoening tussen de Oranjegezinden en patriotten te bewerkstelligen.
Zij wordt staande gehouden in de Vlist bij de Goejanverwellesluis en tot
nader order vastgehouden in een boerderij. De eindverantwoordelijke voor het
oppakken en vasthouden van Wilhelmina van Pruisen is de Goudse de Lange van
Wijngaarden.
In de Goudse St. Jan is onlangs in het kader van de ‘Maand van de
Geschiedenis’ een symposium georganiseerd over ‘De Lange van Wijngaarden’.
Weet u waar hij woonde? In een patriciërswoning aan de Westhaven!

Waartoe zijn wij op aarde…?

Tijdens de festiviteiten en het mini-symposium van de Stichting Vrienden
Archief en Librije (SVAL) is na 35 jaar door verschillende sprekers de
balans opgemaakt. ‘Waartoe zijn wij op aarde en waartoe zijn wij 35 jaar
geleden in het leven geroepen?’
Bekend gegeven dat menig Vriendenstichting zich deze vragen stelt. Maar de
vraag of die vriendenstichtingen over 10 jaar nog bestaan en in welke vorm
is één van de besproken onderwerpen van de feestelijke middag. De woorden
samenwerking, jeugd, geld, vergrijzing en digitalisering komen veelvuldig
langs. Afname van de oudere donateurs ondanks de toename van het aantal
oudere Nederlanders/ Gouwenaars.
Om deze vraagstelling binnen Gouda te houden (meerdere enthousiaste
Vriendenstichtingen uit de wijde omgeving hebben die middag hun presentatie
gehouden) is samenwerking tussen Streekarchief Midden-Holland (SAMH) en
Museum Gouda en/ of musea in de regio misschien een optie. Het SAMH met zijn
prachtige historische collectie beschikt niet over tentoonstellingsruimte.
In samenwerking met o.a. het Historisch Platform Gouda is voor de Goudse
jeugd de succesvolle opleiding ‘Goudazoekers’ gestart. Vele honderden
schoolkinderen hebben de afgelopen jaren aan dit stukje plaatselijk
geschiedenisonderwijs deelgenomen. Hun enthousiasme is aan uw keukentafel
gehoord. De kiem van belangstelling voor historisch Gouda is daarbij gelegd.
Gouda, wij hebben ‘Goud’ in handen!
Ouders, opa’s en oma’s van deze Goudazoekers, Goudologen: verenigt u in het
donateurschap van de SVAL. Fraaie historische Goudse archiefstukken te
kunnen aankopen is een doelstelling van de SVAL. De kortelings aangekochte
‘Kaasposter’ uit ca. 1900, plus gerestaureerde ‘Kruidboeken’, zijn hiervan
het bewijs.
Tijdens de middag gaf een genodigde en zeer gewaardeerde hoogleraar ook een
wetenschappelijk onderbouwde uitleg over de plaats van geboorte en eerste
levensjaren van ‘onze’ Erasmus.
Dat schiep een ander probleem… Hoe vertellen wij dát aan de Gouwenaren!

De Goudse identiteit…bestaat!

Dé Nederlander mag dan niet bestaan, maar bent u bekend met de Goudse identiteit? Voelt u zich Gouwenaar? Uw stad met ca. 300 monumenten en vijf producten waar Gouda bekend mee geworden is. Dat kan niet elke Middeleeuwse stad van zichzelf zeggen. Deze stad zal in 2022 zevenhonderd en vijftig jaar bestaan en de aftrap naar dat jaar is een beetje ‘geheim’ verlopen. Gouda kent vele cultuurhistorische stichtingen/verenigingen. Zoals HV Die Goude, die binnenkort 85 jaar bestaat en waarbij het Watergilde veel geheimen over Goudse waterstanden prijsgeeft, stichting Open Monumenten Dag die een geheim rond de herbestemming van het Weeshuis-Archiefcomplex prijsgaf, archeologische vereniging Golda met de opgravingen van het Clarissenklooster… Wat een geheimen komen er uit de grond! Hoe ‘geheim’ willen we het hebben?
Met elkaar geven wij de identiteit van onze stad een gezicht. Gespiegeld aan ‘een ander’. Die ander bevestigt onze veelheid aan ‘geheime verhalen’, de pracht van onze monumenten, de verzakking van de bodem en het stijgende waterpeil, de enorme energie van al die vrijwilligers die Gouda drijvende houden. Wij weten dit allemaal wel, voor ons is het geen geheim meer. Helden hebben wij in Gouda ook gekend, o.a. Hiëronymus van Beverningh, de gebroeders Crabeth, de gebroeders De Houtman. Komaan, deze verhalen met hun geheimen brengen wij in de cursus Goudologie al 12 jaar onder de aandacht. Met de nieuwe cursus Goudologie ‘Gouda en haar water’, naast Gouda in WO I & II, geven wij een geheim prijs… Deze cursus start half oktober van dit jaar!

Gouda bij 32 graden C….

Tijdens dit schrijven bij 32 graden Celcius komt er een digitale uitnodiging binnen voor de presentatie van het ‘Snackbarmenuet’. Dat roept onmiddellijk het beeld op van verkoeling tezamen met lekkere hapjes. De Snackbarman wordt door Sophie Kassies aan de praat gekregen. Drie monologen waarbij Gouds kunstenaar Claudia Huft de personages een gezicht geeft – en dit alles in een wonderschone uitgave van het boek Snackbarmenuet. Dát kan alleen maar bij de Drukkerswerkplaats… Met een uitnodiging voor de presentatie op het juiste moment.
Bij het denken aan verkoeling gaan de beelddenkers ook direct naar het aanlokkelijke water. De Havendagen in Gouda, in en rond onze historische binnenhaven met zijn klassieke schepen.
Koele drankjes, shantykoren en de schaduw van bomen bij de Mallegatsluis. Nu wil het toeval dat een aantal schepen van de VSRP (de vereniging Vrienden Stamboek Ronde en Platbodemjachten) in een aanlooptocht naar het noorden, in juli via Gouda gaat. Nog meer varend erfgoed in het Goudse! Om een maand ná de Goudse Havendagen likkebaardend langs het water van de Gouwe te staan, zwaaiend naar de schippers van de klassieke schepen, onder begeleiding van Kneel (scheepstype schokker met ligplaats Gouwe) denkend aan een cursus Goudologie ‘Over Water’ en aan Gouda 2022. Het schip ‘De Groene Draeck’ van de beschermvrouwe van de SSRP (St. Stamboek Ronde en Platbodemjachten) zou in onze Goudse Museumhaven absoluut niet misstaan!

Gouda smaakt naar meer…!

Maandagochtend gekluisterd aan radio NPO 1. Aftrap door burgemeester Schoenmaker vanuit standplaats Gouda, op de Markt. De journalist begint zijn interview met de Anton Pieckuitstraling van ons middeleeuwse stadhuis. Bij de radio een lichte frons…!
Burgemeester Milo Schoenmaker geeft staand naast het stadhuis een waardevolle reactie: als inwonend burger heeft hij in 12 zaterdagochtenden de uitgebreide historische kennis opgedaan om als gecertificeerd Goudoloog nu zijn kennis met de journalist te delen. Uitleg over de cursus volgt. Bij de radio een lichte trots…!
De items betreffende dit interview volgen elkaar via sociale media razendsnel op. Burgers in Rotterdam lezen deze berichten ook. Een voormalig Gouds burger gaat vanuit die havenstad bellen naar instanties in Gouda om uit te komen bij de locatiemanager van het stadhuis op de Markt. Citaat: ‘Mevrouw belt u naar de locoburgemeester van de cursus Goudologie en zij weet ongetwijfeld het antwoord op uw vraag.’ Een advies over het boek ‘Verhalen van Gouda’ geef ik aan het Rotterdamse echtpaar.Twee uur ná het bewuste telefoongesprek staat het echtpaar uit Rotterdam bij mijn privéadres op de stoep. Met woorden van klantvriendelijkheid en probleemoplossend meedenken kunnen zij de familiedag in Gouda naar hun wensen gaan organiseren. Bij de voordeur …een lichte dankbaarheid!
Waar de cursus Goudologie al niet toe kan leiden…’Gouda smaakt naar meer’, hebben deze mensen gedacht!