Dat is geschiedenis schrijven…!

Toeval of niet? U raadt het nooit! Na de opening op vrijdagmiddag 28 februari van de Chocoladefabriek is de cursus Goudologie de eerste cursus die meteen de volgende dag, 1 maart, gegeven gaat worden. Dat noem ik nou nog eens ‘geschiedenis schrijven’! Juist Goudologie; dé basiskennis van de geschiedenis van onze stad. Het Historisch Platform Gouda bloeit met deze cursussen als ware er geen crisis.

De cursus Gouda buiten de Singels komt na twee jaar afwezigheid ook weer in de lucht. De wijken Bloemendaal, Korte Akkeren en Goverwelle bezitten ook cultuurhistorische aspecten, maar van een latere datum.De cursus ‘Kloosters’ is nog aan de gang en deze wordt wordt afgesloten met een uitdagende huiswerkopdracht.

Terug naar de Chocoladefabriek. De eerste les in deze nieuwe locatie, nieuwe stoelen en tafels, alles nog ongebruikt en onberispelijk.Dat vraagt om een paar luttele kinderziekten in de aanloopperiode op die locatie.Begin april zal de examencommissie tijdens het Goudologie-examen met deze eventuele handicap van onvolkomenheden rekening houden… Examenkandidaat, wees niet bevreesd!