De ‘Bekende Gouwenaar’!

Nieuwsgierigheid naar onze geschiedenis en de trots om die Goudse geschiedenis levend te houden is de drijfveer van het Historisch Platform Gouda (HPG) op meerdere fronten. Zoals de Oud Hollandse Waterlinie (350 jaar) én de stadsrechten beide in 2022 van Gouda. Het bronnenonderzoek naar de rol van Gouda als garnizoensstad in de Oud Hollandse Waterlinie (OHW) is bijna afgerond. De deelnemers van het HPG gaan brainstormen over gezamenlijke projecten in het kader van het ‘Gouds Linie Licht’ ( i.s.m. St. Groene Hart en St. Struinen&Vorsen) waar het HPG de penvoerder van is. Het samenwerkingsproject tussen uitgeverij Optima, HV Die Goude en het HPG ‘Het leven in Gouda’, de tijdschriftenserie over Goudse thema’s vanaf 1850 tot heden is bijna ten einde. Deel 25 met als titel ‘Bekende Gouwenaren’ wordt half december in het stadhuis gepresenteerd aan een bekende Gouwenaar! Maar daarmee stopt niet het vertellen van verhalen en het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen onze stad. Als één van de ambassadeurs is het HPG vanaf het eerste uur betrokken bij het bureau die het ophalen van de Goudse Geheimen voor ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’ en de aanloop naar het feest om 750 jaar stadsrechten voor haar rekening heeft genomen. Het water in en rond Gouda, de monumenten, de Gouwenaar bekend of onbekend, alles heeft een verhaal. O.a. opgetekend in het laatste deel ‘Het Leven in Gouda’. Onze geschiedenis heeft iets te vertellen, is gevormd uit ons verleden met kunst en cultuur, het is de relatie met een ander….de andere Gouwenaar!