De Goudse identiteit…bestaat!

Dé Nederlander mag dan niet bestaan, maar bent u bekend met de Goudse identiteit? Voelt u zich Gouwenaar? Uw stad met ca. 300 monumenten en vijf producten waar Gouda bekend mee geworden is. Dat kan niet elke Middeleeuwse stad van zichzelf zeggen. Deze stad zal in 2022 zevenhonderd en vijftig jaar bestaan en de aftrap naar dat jaar is een beetje ‘geheim’ verlopen. Gouda kent vele cultuurhistorische stichtingen/verenigingen. Zoals HV Die Goude, die binnenkort 85 jaar bestaat en waarbij het Watergilde veel geheimen over Goudse waterstanden prijsgeeft, stichting Open Monumenten Dag die een geheim rond de herbestemming van het Weeshuis-Archiefcomplex prijsgaf, archeologische vereniging Golda met de opgravingen van het Clarissenklooster… Wat een geheimen komen er uit de grond! Hoe ‘geheim’ willen we het hebben?
Met elkaar geven wij de identiteit van onze stad een gezicht. Gespiegeld aan ‘een ander’. Die ander bevestigt onze veelheid aan ‘geheime verhalen’, de pracht van onze monumenten, de verzakking van de bodem en het stijgende waterpeil, de enorme energie van al die vrijwilligers die Gouda drijvende houden. Wij weten dit allemaal wel, voor ons is het geen geheim meer. Helden hebben wij in Gouda ook gekend, o.a. Hiëronymus van Beverningh, de gebroeders Crabeth, de gebroeders De Houtman. Komaan, deze verhalen met hun geheimen brengen wij in de cursus Goudologie al 12 jaar onder de aandacht. Met de nieuwe cursus Goudologie ‘Gouda en haar water’, naast Gouda in WO I & II, geven wij een geheim prijs… Deze cursus start half oktober van dit jaar!