De schouders eronder…!

Met de Paasdagen voor de deur kleuren we de stad met haar etalages ‘eigeel’. De eerste Campers zullen dezer dagen in de omgeving van de Chocoladefabriek te zien zijn. Zijn daar in het verleden ook chocolade paaseitjes geproduceerd? Gelukkig beschikken zij in de Campers over eigen toiletten, de extra toiletten voor de verwachte stroom toeristen zijn ‘in de maak’. De talrijke Goudse monumenten, het museum behoren tot het stenen erfgoed en kunnen zich de komende maanden verheugen op de belangstellende (buitenlandse) bezoeker.

De cursus ‘Wonen in een historisch pand’,georganiseerd door o.a.het Streekarchief Midden-Holland, is een succes voor de locale burger. Die historische panden en monumenten staan met name in de binnenstad en zijn wel of niet onderhijd. Juist dat gebied dat te maken heeft met bodemdaling en dreigende wateroverlast is kwetsbaar voor de eigenaren. Het Watergilde, een werkgroep van Die Goude, timmert politiek gezien, behoorlijk aan de weg.
De door het Watergilde georganiseerde Waterconferentie heeft het actuele onderwerp weer onder de aandacht van zeer veel belangstellenden gebracht. De verkiezingen zijn voorbij…de mouwen opstropen en gezamenlijk de (politieke) schouders eronder.
Het Historisch Platform Gouda organiseert in het najaar voor gecertificeerde Goudologen de cursus ‘ Gouda en het water’. Het water in, rond en onder Gouda!
De docenten zijn afkomstig uit de waterwerken van o.a. hoogheemraadschap Rijnland, Oasen, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Hoe serieus wilt u het hebben…de vele vrijwilligers zetten er in ieder geval gezamenlijk hun schouders onder!