Doelstellingen

In het jaar 2000 kwamen in Gouda bestuurders van allerlei culturele, historische en museale organisaties bijeen om te bespreken hoe door structurele samenwerking een versterking van de erfgoedsector als geheel, maar ook van de organisaties afzonderlijk, bereikt kon worden. Dit leidde tot de oprichting op 6 september 2000 van de stichting Historisch Platform Gouda, waarin negentien organisaties hun onderlinge contacten, steun en belangen formeel vastlegden als basis voor een vruchtbare samenwerking.

erevoorzitterschap Dolph Blussé

Dolph Blussé ontvangt van Ineke Verkaaik het erevoorzitterschap van het Historisch Platform

Daarnaast zou het Platform op ruime wijze informatie geven aan geïnteresseerde burgers over de aard van de diverse organisaties en hoe men in die organisaties kan participeren. Tot slot werd in de doelstelling opgenomen geïnteresseerden de gelegenheid te bieden hun kennis van Gouda’s cultuurhistorie te vergroten om zo actievere deelname aan Gouda’s culturele leven aan te moedigen. Hiertoe wordt sinds 2005 de cultuurhistorische basiscursus ‘Goudologie’ gegeven.