Goudologie WOI & II

De lessen van de Goudologiecursussen draaien ook dit najaar weer volop!
Op zaterdagochtend zijn er op 2 locaties in de Goudse binnenstad zo’n 55 enthousiaste volwassenen aanwezig. Goudologie I, met 12 lessen in de Chocoladefabriek, dé opleiding voor Goudoloog!
De nieuwste cursus ‘Gouda in WO-I & WO-II’ is een primeur in het jubileumjaar van het Historisch Platform Gouda. Zeer betrokken docenten dragen hun kennis en expertise over aan leergierige Goudologen, want de basiscursus Goudologie I dient men wel eerst met succes te hebben afgerond om aan de verdiepingscursussen mee te doen.
Anno 2015 komen vluchtelingen in groten getale Nederland binnen. De geschiedenis herhaalt zich, hebben wij in de eerste les WO-I van de docent vernomen. De bombardementen op Gouda, toeval of niet? Het verzet vanuit Gouda door moedige en slimme Gouwenaren. Het onderwerp leeft in de pauze van de cursusochtend, menig familieverhaal komt ter tafel. Ook de vraag die men elkaar stelt: waarom vertelden onze ouders er niet of nauwelijks over?
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is dé locatie waar deze informatie tot ons kan komen. De tentoonstellingsruimte brengt de cursist in de juiste stemming op zijn vrije zaterdagochtend. Dit museum ontvangt veel scholieren uit Gouda en de provincie. Middels een digitale tafel onderwijzen zij op moderne leest geschoeid. Die educatie aan jonge mensen mag nooit verloren gaan… opdat zij niet vergeten!