Heeft u ook zoveel gelezen de afgelopen zomerweken?

Kranten, romans, non-fictie en de plaatselijke geschiedenis van de locaties waar u tijdens uw vakantie af en toe verbleef. De monumenten en historische personages die van betekenis zijn geweest om die locaties te begrijpen en te ‘zien’.

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Gouda stadsrechten ontving uit handen van graaf Floris V. De ‘Oude Hollandse waterlinie’ heeft 350 jaar geleden ons gebied veiligheid geboden via inundatie.

De veelzijdige mens en humanistisch vrijdenker Dirk Volkertszoon Coornhert (1522-1590) is op het eind van zijn leven gevlucht vanuit Delft naar het tolerante en liberale Gouda, waar hij in de St. Jan de gelegenheid kreeg zeer vrijzinnig te prediken en van de Goudse drukkersvrijheid gebruik te maken. Coornhert vestigde zich aan de Oosthaven en stadsgeneesheer Dr. Ronsse werd zijn zorgzame huisarts.

Net als in het Erasmusjaar (2016) organiseren we in een Goudologie-II cursus in het 500ste geboortejaar van Dirck Volkertszoon Coornhert.

Waarom vluchtte hij naar Gouda, wie waren zijn tijdgenoten, zijn vriendenkring en de boekdrukkers die zijn werk op de Goudse persen legden? Wat is zijn nalatenschap voor Gouda geweest in het huidige 2021-2022?

Gedurende vier zaterdagochtenden in de maanden januari/februari 2022 bieden wij in de grote, rode zaal van Cinema Gouda deze cursus aan … niet alleen voor gediplomeerde Goudologen, maar alle geïnteresseerden worden uitgenodigd zich in te schrijven via de website van het Historisch Platform Gouda.

Daar vindt u informatie over de Goudse samenwerkingsverbanden, de data, de te behandelen thema’s en de meewerkende docenten.

De cursist ontvangt een Leidraad, waarin een korte tekst met betrekking van de te behandelen onderwerpen is opgenomen. Jawel, we blijven ook lezen!

Wij zien uw inschrijving op de cursus Goudologie II ‘Coornhert en de Goudse Vrijheid’ graag tegemoet en aanmelding voor de ‘basiscursus Goudologie I’ gedurende 12 zaterdagochtenden in het najaar 2022 behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor de cursisten met examenvrees … de cursus ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ wordt niet afgesloten met een huiswerkopdracht!