Herdenkingsbord voor Belgische vluchtelingen

Anno 2016 valt hier en daar op Europees niveau het een en ander uit elkaar.Ook in Gouda valt het college uit elkaar. Burgemeester Schoenmaker staat alleen aan het roer…! Slechte zaak voor de stad. Heeft het alleen te maken met geld, geen transparante communicatie of de problematiek rond vluchtelingen…?

In Gouda willen wij de samenwerking op transparante wijze, en breed gedragen, rond het Belgische vluchtoord juist versterken.Voor u die het misschien ontgaan is, (de cursus Goudologie WO I & II is vanaf najaar 2015 nog maar driemaal georganiseerd) is er aan de Graaf Florisweg, op de plek waar nu Auris Taalplein is, tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 een vluchtoord voor Belgische vluchtelingen gevestigd.

Een plaatselijk particulier initiatief, gesteund door het gemeentebestuur, zorgt dat de vluchtelingen worden ondergebracht in de kassen van N.V. Snijgroenkwekerij v/h Gebr. Steensma. Zo ontstaat er een klein Belgisch dorp in Gouda, waarbij de relatie met de Gouwenaars over het algemeen erg hartelijk is. In 1916 maken de Belgen hun dankbaarheid kenbaar middels een groot feest. Een grote optocht wordt georganiseerd, en de vluchtelingen geven geschenken aan de stad. Zodra de vrede in Europa zijn intrede heeft gedaan, reizen de vluchtelingen weer terug naar Belgiƫ. Vluchtoord wordt ontmanteld en gesloopt. Alles is weg, alsof het nooit heeft bestaan. Niets in Gouda herinnert nog aan de gastvrijheid die wij de vluchtelingen in Gouda hebben geboden. Daar gaan wij verandering in brengen!

Op vrijdagmiddag 16 september 2016 onthullen wij, onder andere met een jeugdige Gouwenaar, een herdenkingsbord. Zij heeft tijdens een spreekbeurt op haar Goudse basisschool een spreekbeurt gehouden over het lot van de Belgische vluchtelingen in Gouda en hoe gastvrij wij toen waren… En dit uit de mond van een onbevooroordeelde jongere!