Herdruk voor een Zwarte Piet…

De vakantie staat voor de deur! De (water)toeristen wandelen door de Goudse straten op weg naar o.a. Museum Gouda om Rembrandt in zwart wit te bekijken. Actueel deze kleurstelling in de discussie rond Zwarte Piet en de aankomst van dé Sint in Gouda. Mocht u tijdens uw vakantie Gouda met zijn prachtige cultuurhistorie missen; zoek dan naar ‘Goudanet’ of de ‘Goudse Canon’ op uw iPad! U realiseert zich onmiddellijk waarom teruggaan naar huis zo waardevol is. Een woonplaats met zoveel historie, in gebruik zijnde of leegstaande monumenten, watergeschiedenis en de gebrandschilderde glazen in de Sint Jan etc. Na de vakantie is de herdruk van de papieren Goudse jeugdcanon ‘Verhalen van Gouda’ een feit. (Een uitgave van het Historisch Platform Gouda.) De geschiedenis van de stad kan debasisschooljeugd niet vroeg genoeg bereiken. Dit boek wordt o.a. gebruikt in het Gouds onderwijs en vrijwillig gelezen binnen het Mentorenproject van de Brede School. Want wie zijn stad kent bevuilt haar niet!

Zal een blanke vrouw met grijsblonde krullen een exemplaar van de Goudse jeugdcanon aan Sinterklaas overhandigen of aan Zwarte Piet bij hun aankomst in Gouda …?