Stilgevallen…!

Stilgevallen… de cursusochtend ‘Goudologie voorjaar 2020’’ vlak voor de les in de Oud Katholieke Kerk aan de Hoge Gouwe!
Aan de oproep van premier Rutte om thuis te blijven geven ook wij gehoor. De les zou over ‘Religie in Gouda’ gaan, maar de gezondheid gaat nu toch even voor. De reacties van de cursisten tonen steun en begrip, zeker als wij beloven dat de lessen na de RIVM aanwijzingen, ingehaald kunnen worden. Die inhaalslag zal in november a.s. plaatsvinden op mooie en veilige locaties én met de 1,5 meter maatregel op het netvlies.
De bereidwilligheid en flexibiliteit van docenten, begeleiders en de locatiemanagers in Gouda is groot… tolerant zelfs!
Zodra het virus echt serieus werd hebben wij de inschrijving op de HPG-website voor de najaarscursus Goudologie 2020 gestopt. Een kleiner aantal cursisten kunnen we veiliger en onder het huidige RIVM-protocol de cursus tot ‘Goudoloog’ aanbieden. De inhaallessen en najaarscursus zullen nu op één dag plaatsvinden, dankzij de bereidwilligheid van velen.
Maar zeker dankzij de cursisten die deelnamen aan de ‘voorjaarscursus Goudologie 2020’ en plots te maken kregen met lege zaterdagochtenden en zonder certificaat op straat kwamen te staan! Geen wanklank of onvertogen woord van hen gehoord of ontvangen. Dit levert hun een ‘bonuspunt’ op voor het Goudologie-examen dat wij voor beide cursussen op 28 november a.s. organiseren in het Stadhuis op de Markt. Een feestelijke uitreiking van de certificaten is inmiddels ook georganiseerd… Corona-proof!
De inschrijvingen voor het voorjaar ‘Goudologie I 2021’ houden we qua aantal nauwlettend in de gaten gehouden om de cursus veilig aan te kunnen bieden.
De verdiepingscursus ‘Goudologie II ‘Goudse Librije en de Goudse boekcultuur’ hebben wij een jaar doorgeschoven naar najaar 2021. Waarna we als bestuur Historisch Platform Gouda aan de vooravond staan van de viering van Gouda750. Daar zult u tegen die tijd nog veel meer over horen… en niet alleen de gecertificeerde Goudologen, maar elke Gouwenaar!