Hier zijn de Van Rossems….!

Vraag van de docent aan de deelnemende cursisten tijdens de eerste les Goudologie:  ‘Wie voelt zich een Gouwenaar?’ Het antwoord is… nagenoeg de hele groep! Ook al is men niet in Gouda geboren en getogen. We willen ons identificeren en ergens bijhoren, trots willen zijn waar we gevoelsmatig ‘bijhoren’.
De prachtige uitzending n.a.v. het bezoek van de Van Rossems roept dit gevoel bij de Goudse kijker sterk op! Dit is ‘mijn stad’! De trots is dagen na de uitzending nog voelbaar en meetbaar. Het aantal bezoekers in Museum Gouda en de St. Jan stijgt fors en de inschrijvingen voor de cursussen Goudologie najaar 2020 en voorjaar 2021 zijn aantoonbaar. De Gouwenaar wil het gevoel ‘trots’ vasthouden door nog meer kennis op te doen en erbij te horen, ’Goudoloog’ te mogen zijn.
Met het feestjaar 2022 in aantocht zijn al die 1000 gecertificeerde ‘Goudologen’ een aanwinst voor de stad. Veel kennis en enthousiaste betrokken vrijwilligers zijn nodig om onze stad op eigen kracht te promoten! De lessen vinden plaats op locaties in de historische Goudse binnenstad, zoals het Stadhuis op de Markt, St.Jan, Museum Gouda waar u o.a. via de maquette de historie van de stad binnenkort modern aangeboden krijgt, de bibliotheek en het streekarchief in de Chocoladefabriek, wandeling door het Goudse Gidsen Gilde en een vaartocht met de trekschuit over het water in en rond de historische binnenstad. Na afloop krijgt u een glaasje schippersbitter door het Historisch Platform Gouda aangeboden in het Binnenhavenmuseum.
Uw identiteit krijgt een  meerwaarde… proost!
‘Op Gouda750 in 2022’!