Historische blik achterom…en vooruit!

In de laatste week van het jaar werpen we nog eenmaal een historische blik over onze schouder en richten hem daarna op 2017.Wat hebben de aangesloten HPG-vrienden veel bereikt het afgelopen jaar… o.a. het Erasmusjaar 2016, Zotte Zaterdag, herinneringsbord Belgische vluchtelingen, Crowdfunding met anatomische lessen, rapport van een zakkende bodem en een stijgende waterspiegel en een mooi programma tijdens Open Monumentendag. Nan is vertrokken en door Erna opgevolgd. Gerard heeft als afscheid de certificaten Goudologie onlangs aan 22 gecertificeerde Goudologen overhandigd. Samenwerking alom tussen alle aangeslotenen!
Maar nu de blik vooruit.
Grofweg 1% van de Goudse bevolking is Goudoloog, incl. de burgemeester en zijn vrouw. In veel Goudse gezinnen met schoolgaande kinderen is de Jeugdcanon ‘Verhalen van Gouda’ aanwezig. (Via de Brede School aan de leerlingen in de groepen 7 uitgereikt.) Binnen het Goudse onderwijs wordt deze Jeugdcanon als lesmateriaal gebruikt.
Op naar Gouda 750 jaar! De betrokkenheid, kennis, samenwerking en trots in de stad nog verder versterken en uitbreiden. De schooljeugd van nu is over 6 jaar jongvolwassen én een Goudse middelbare scholier. Draag de historische kennis aan de generatie van de toekomst over. De drie Goudse kinderburgemeesters hebben het draagvlak onder het besef van Goudse identiteit goed aangewakkerd. De Goudse trots kleeft hen aan… zonder de geur van kaas.
Wij zijn Gouda, die identiteit zit in de genen.
Een stad die barst van de betrokken vrijwilligers: ‘Gouda smaakt naar meer’ in 2017!