Identiteit m.b.v. cursus Goudologie…!?

De door de gemeente Gouda georganiseerde Werkplaats is goed bezocht. Bevlogen en enthousiaste deelnemers steken in groepsvorm de koppen bij elkaar en brainstormen over wat we nu eigenlijk willen. Willen we niet uiteindelijk allemaal hetzelfde? Ons identificeren met onze stad? Gouda… dat zijn wij!

Onze wortels liggen in de geschiedenis van onze stad. In de verborgen schatten uit het Streekarchief Midden-Holland. De vrijwilligers van Gouda op Schrift namen het initiatief om drie unieke Goudse bronnen uit de 15-de eeuw onder onze aandacht te brengen. Twee handgeschreven schriftjes uit het Clarissenklooster en een fragment van een wandcatalogus, dat na bewezen dienst is hergebruikt als omslag van een archiefstuk. GOS heeft de hulp ingeroepen van masterstudenten Handschriftkunde van de UvA. Een stukje geschiedenis van onze stad is ontrafeld. Identiteit wordt nog duidelijker.

Tijdens de bezichtiging van de tentoonstelling ‘Het geheim van de Middeleeuwen in gouddraad en zijde’ in het Catharijne Convent te Utrecht blijf ik bij het betreden van ruimte 5 doodstil staan. De conservator hoor ik aan een groepje bezoekers vertellen dat het daar tentoongestelde Koorkapschild met Verschijning van Christus aan Maria Magdalena naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit het MariaMagdalenaklooster in Gouda. En twee dalmatieken met fijn borduurwerk van de heiligen Catharina en Elisabeth van Thüringen die verwijzen naar het Goudse Catharinaklooster. Op dat moment voelde ik me ontiegelijk verbonden en waanzinnig trots. Dat gaat over Gouda! Toeristen in ruimte 5, hoort u dat?

Dát gevoel leeft bij alle deelnemers aan die Werkplaats. Ook bij de mensen van Gouda op Schrift! Onze geschiedenis geeft ons een identiteit, maar laten we de geschiedenis van de stad in onze monumenten, in de verhalen, koesteren. Zullen we vanuit het HPG het komend najaar aan uw identiteit gaan werken…middels een basiscursus Goudologie?