In de startblokken …!

PENNENSTREKEN VAN HET HISTORISCH PLATFORM GOUDA

Alle deelnemers van het HPG staan in de startblokken voor het cultuurhistorische voorjaarsseizoen in Gouda! Een nieuwe opening van een tentoonstelling in Museum Gouda, Gouda Waterstad is samen met Open Monumentendag aan het brainstormen. Vanuit Die Gouda staat het vierde deel van de straatnamenserie ‘Stad van de Gouwenaar’in april te verschijnen. Golda bereidt een nieuwe archeologische tentoonstelling voor, in samenwerking met Goudologen vanuit het HPG. Het Goudse Gidsen Gilde kan de aanvraag voor wandelingen net bijbenen. Het bestuur van het Historisch Platform Gouda organiseert in juni een landelijke ‘Logendag’. De belangstelling voor deelname uit de steden waar een soortgelijke basiscursus à la Goudologie gehouden wordt is hartverwarmend. Kortom aan persoonlijke en gezamenlijke inzet en samenwerking ontbreekt het niet om 1 miljoen bezoekers te behalen in de Goudse binnenstad.

Als de Goudse politieke partijen zich na de formatie aan de afspraak houden om niet verder te bezuinigen op Cultuur… dan komt het misschien toch nog goed met de ‘verschraling’ aan levendigheid in de binnenstad!