Jubileum!

De lessen van de voorjaarscursus die wegens de uitbraak van het Corona-virus in maart afgebroken werden kunnen dit jaar nog net aangeboden worden! Daarnaast pakken we de, twee weken geleden gestopte, najaarscursus weer op. Alles met de benodigde maatregelen op 1,5 meter afstand en het fel begeerde certificaat van ‘Goudoloog’ bijna binnen handbereik!
Het Historisch Platform Gouda bestaat dit jaar 20 jaar en het aantal aangesloten Goudse cultuurhistorische stichtingen/verenigingen incl. de gemeente Gouda bestaat nu inmiddels uit 20 deelnemers. Het vergaderen via ZOOM gaf afgelopen week een ‘beeldvullend’ overzicht van de aangesloten partners. De onderlinge samenwerking neemt toe en het uitwisselen van expertise is een vanzelfsprekendheid geworden binnen de HPG-vergaderingen.
Daarbij is het ook dit jaar dat het 15 jaar geleden is dat de eerste cursus Goudologie door het HPG in Gouda geïntroduceerd werd. Nog een mijlpaal! Het aantal gecertificeerde ‘Goudologen’ gaat zachtjes naar de 1000. Deze Goudologen nemen deel als vrijwilliger in de aangesloten stichtingen/verenigingen als bestuurslid of helpende handen tijdens evenementen. Het 750-jarig bestaan van de Goudse Stadsrechten staat in 2022 bij alle deelnemers op de agenda, waarbij het HPG een nieuwe cursus ‘Goudologie’, ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ aan het organiseren is.
Maar eerst de afronding van de voor- en najaarscursus 2020 aan het eind van dit jaar in het Stadhuis… Laten we allemaal de afgekondigde maatregelen naleven om dit feestelijke moment met maximaal 30 personen te kunnen beleven… duim!