‘Letters’ in Museum Gouda…

Naast de basiscursus Goudologie is afgelopen week ook de cursus Goudologie ‘Kloosters’ weer gestart. De leergierige volwassen cursist zoekt o.a. op de website van ‘Gouda op Schrift’ (GOS) naar informatie over de elf Goudse kloosters die onze stad ooit bezat. GOS presenteert digitaal kloosterkronieken die getranscribeerd (hertaald) zijn naar hedendaags Nederlands door enthousiaste vrijwilligers. Archeologische vereniging Golda is digitaal actief met huiswerkopdrachten van cursisten die de cursus Kloosters eerder gevolgd hebben. Informatie over de kloosters is in Gouda zelf vindbaar.Gaan we in Gouda verder met de ‘letters’ dan komen we bij Museum Gouda uit waar vanaf half februari de tentoonstelling ‘Uitgelezen’ te bewonderen is. De Goudse drukker Gerard Leeu (1450) krijgt daar alle aandacht middels zijn handmatig gedrukte tekst met houtsnedeplaatje op één pagina. Deze vernieuwing van zijn methode van drukken en het zetten in de Nederlandse taal zorgden ervoor dat de boeken rond 1475 binnen bereik van een breder publiek kwamen. Gerard Leeu vond het toen al belangrijk dat boeken toegankelijk zijn voor een groot publiek.Het doorgeven van kennis gaf hem veel voldoening! Voor deze tentoonstelling in Museum Gouda drukt De Drukkerswerkplaats handmatig een boekje over deze beroemde Gouwenaar.Het aantal gecertificeerde Goudologen gaat dit jaar de 600 halen. Vanuit de bevolking is er genoeg belangstelling voor de stad en haar historie. Nu nog een onderzoekscentrum in Gouda voor de belangrijke Nederlandse boekdrukker die de titelpagina ‘uitvond’ voor het gedrukte boek…!

Mag ik een geschikte locatie in de binnenstad aanwijzen?