Maand van de geschiedenis…!

Het is overduidelijk de Maand van de Geschiedenis in Gouda!
Van de opening ‘Expo Garenspinnerij onder water’, een reizende tentoonstelling en het informatieve, spannende verhaal achter de Waterlinie door wethouder Thierry van Vugt, tot Zotte Zaterdag (periode 1450-1700) met o.a. een historische modeshow in de Agnietenkapel. Een tijdvak waarin Erasmus en de Oude Historische Waterlinie (OHW) in de Goudse geschiedenis een belangrijke rol speelden.
De Brede School gaat de komende tijd informatief aan de slag met de Goudse schooljeugd, in aanloop naar 350 jaar OHW in ons jubileumjaar Gouda 750 jaar stadsrechten in 2022.
Met stemmen op ‘Het stuk van het jaar’ dingt het Streekarchief Midden-Holland mee met het inbrengen van het ‘Verradersbriefje’. Een in een bolletje wol gewikkeld briefje dat het Spaansgezinde kamp de stad uit trachtte te smokkelen, in een door de Geuzen belegerd Gouda tijdens de 80-jarige oorlog.
Het jaar 2022 waarin ook wordt gememoreerd dat Coornhert 500 jaar geleden geboren werd.

Er komen tot 2022 gelukkig nog een aantal oktobermaanden van de geschiedenis. Gouda, pak je kansen om jezelf (in samenwerking met de organiserende partijen) met je geschiedenis te presenteren.
Hebben we tegen die tijd 1000 gecertificeerde Goudologen? Het Historisch Platform Gouda draait op volle toeren, met dit najaar twee volgeboekte basiscursussen Goudologie I en een vijftigtal cursisten Goudologie II ‘Gouda en het water’.
De informatie over het waterbeheer toen en nu, de geschiedenis van en het onderhoud aan de dijken, hoe werkt het vaststellen van het Gouds waterpeil in een zakkende veenbodem, een kijkje in de keuken van de Hoogheemraadschappen en de dijkgraaf.
De geschiedenis van de stad met zijn hedendaagse problematiek brengen wij graag onder de aandacht van de belangstellende (ook jonge) Gouwenaar en de Goudse ambtenaren.
Hoe actueel kan een Historisch Platform Gouda zijn!?