Open Monumenten Dag met Erasmus…

Zutphen heeft in navolging van o.a. Gouda een Historisch Platform in het leven geroepen. Dit is uitgebreid gepubliceerd in de regionale media van deze Hanzestad. Ook een stad met een rijke historie en bloeiende cultuurhistorische verenigingen. Een opsteker voor het HPG én voor onze stad met ook een uitgebreide geschiedenis en een binnenstad met uiterst fraaie monumenten. Zutphenlogie en Goudologie als uitvloeisel van het Historisch Platform.

Het Erasmusgenootschap is een Gouds voorbeeld van een bruisend groepje mensen met grote cultuurhistorische belangstelling die de binding met Erasmus en Gouda en zijn gedachtegoed onder de aandacht willen houden. Erasmus is verwekt in Gouda, heeft onderwijs genoten aan de voorloper van het Coornhert Gymnasium: de Latijnse school, en heeft zijn intrede gedaan in het Klooster van Steyn bij Gouda. Veel studeren, schrijven en reizen, maar behept met een zwakke gezondheid. Vochtige omstandigheden in het laaggelegen Gouda deden hem geen goed. Tijdens de opening van Open Monumenten Dag, met als thema ‘Op reis’, heeft het Erasmusgenootschap de Erasmusfilm in de Garenspinnerij gepresenteerd. Zelfs de humoristische momenten ontbreken niet. Beeld maar eens een zompig, laaggelegen, tijdens zware regenbuien geteisterd Gouds polderlandschap uit! Een knipoog naar de ‘Lof der Zotheid’?

Op de zijgevel van het wooncomplex aan het Erasmusplein staat levensgroot een citaat van Erasmus: ‘Reizigers zijn wij in de wereld, geen bewoners’ …Al was het maar op weg naar onze parkeerplaats!