Participatie in Gouda…

In de atlas met cultuurhistorisch erfgoed, zojuist verschenen, vind ik tot mijn grote vreugde heel veel Gouda. Yehh! Van waterwerken, touwbanen en ambachten in kloosters, tot aan gebrandschilderd glas!

Afgelopen zaterdag, in de stromende regen, was het sluiswachtersgilde de deuren van de Donkere Sluis aan het bedienen. De bevlogenheid en het enthousiasme van de vrijwilligers was hartverwarmend. Toeschouwers onder paraplu’s volgden de demonstratie nauwgezet. Waar zou Gouda anno 2014 zonder al die vrijwilligers zijn? Hoeveel is, zonder subsidie en na bezuinigingen, in leven gebleven alleen door de belangeloze inzet van de Gouwenaar?Participatiesamenleving binnen Gouda. De vrijwilligers van Gouda op Schrift (GOS) proberen de geschreven geschiedenis van Gouda (tot 1800) openbaar te maken. Deze teksten worden gefotografeerd, getranscribeerd naar hedendaags schrift en vervolgens hertaald naar modern Nederlands.

Maar ook de Middeleeuwse boekproductie wordt in de atlas aangehaald. In die tijd werden in Goudse kloosters boeken nog met de hand gemaakt. In 1477 is Gouda in de Noordelijke Nederlanden op de kaart gezet door Gerard Leeu. In de zeventiende en achttiende eeuw bezit Gouda een aantal druk- en uitgeefbedrijven. Gelukkig hebben we ook GOS en de Drukkerswerkplaats dankzij de participatiesamenleving binnen Gouda nog levend kunnen houden…de verschraling binnen cultuurhistorisch Gouda ligt overal op de loer!