Pompen of verzuipen…!?

Heeft u de digitale Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda al bekeken? Veel informatie is er te vinden over o.a. de ontginning, stedenbouw, economie, religie en levensopvatting, en scheepvaart door de eeuwen heen!
Een aantal partijen van het Historisch Platform Gouda heeft de nodige kennis en expertise ter beschikking gesteld aan deze Cultuurhistorische Basiskaart.
Uitgangspunt voor de gemeente Gouda is geweest om de Erfgoedvisie via de samenhang van ruimtelijke ontwikkeling en de ontstaansgeschiedenis in kaart te brengen.
Lees voor gebruik de handleiding… om verzakken in de digitale bodem te voorkomen!

Over die Goudse bodem en zijn historisch onderzoek komt men de komende maanden ook veel te weten via het project Oude Hollandse Waterlinie.
Goudse en locale historici onderzoeken veel archieven m.b.t. de rol van Gouda ten tijde van het Rampjaar 1672. Ook in het Streekarchief Midden-Holland komt veel informatie boven water.
Een lezing en publicaties georganiseerd door HV De Goude, de expositie ‘Bieb onder water’ in de Garenspinnerij en het verschijnen van een boek in de zomer van 2021 is de aanloop naar de herdenking van 350 jaar OHW in 2022!

Om de Goudse geschiedenis een beetje op te halen stromen de cursussen Goudologie vol. Zowel met raadsleden en ambtenaren als met andere belangstellende Gouwenaren.
Zelfs de cursus “Gouda en haar water’ is voor het najaar van 2018 uitverkocht.

Op naar het jaar waarin Gouda 750 jaar geleden de stadsrechten ontving uit handen van Floris V. Het klokkenspel aan de zijkant van het Stadhuis op de Markt geeft de overdracht van die stadsrechten visueel weer. Wát een feesten allemaal! De werkzaamheden en organisatie achter al deze feesten laten zich raden. De kunst en uitdaging is om de geplande én nieuw te ontwikkelen activiteiten als een estafette uit te voeren.

Elke wijk, elke Goudse inwoner zal weten dat zijn of haar stad er een is om trots op te zijn. Ongeacht uw postcode of geboortedatum, geslacht of genderneutraal (met Roze Zaterdag nog vers in het geheugen). Van schooljeugd tot bewoners in het zieken- en verzorgingshuis. Iedereen telt mee. Op naar 75.000 Goudse ambassadeurs!

Doet u mee?