Publicaties

Jaarboek Historisch Platform Gouda

In Gouda zijn veel historische verenigingen, stichtingen en instellingen. Rond het jaar 2000 kwam een groep actieve bestuurders van organisaties bijeen om te bespreken hoe door structurele samenwerking een versterking van de erfgoedsector als geheel, maar ook van de afzonderlijke organisaties bereikt kon worden. Dit initiatief leidde op 6 september 2000 tot de oprichting van de stichting Historisch Platform Gouda waarin meer dan tien organisaties hun onderlinge contacten steun en belangen formaliseerden. Later is steeds duidelijker geworden hoe vruchtbaar dit initiatief geweest is en is ook meer uitgekristalliseerd wat een dergelijke samenwerking tot stand kan brengen. Een van de gedachten van het eerste moment is om de regelmatige uitgave te verzorgen van een boek met bijdragen van de diverse deelnemende organisaties op het brede terrein van de Goudse cultuurhistorie. Daarnaast wordt ook gestreefd naar de uitgave van een jaarlijks te verspreiden publicatie, waarin alle deelnemers informatie over hun doelstellingen en de wijze waarop de geïnteresseerde burger kan participeren weergeven, en naar de jaarlijkse organisatie van een cursus waarin men op heldere en compacte wijze een brede basiskennis over Gouda’s cultuurhistorie kan verwerven en daardoor actiever en productiever deel kan nemen aan Gouda’s culturele leven.

Omvang 120 pagina’s; ISBN 90-810107-1-9; Auteurs: Marcel van Dasselaar, Henny van Dolder-de Wit, Kiki Hesselink – Duursma, Jan Willem Klein, Ruurd Kok, Caroline Meulemans, Ewoud Mijnlieff, Ed van Rossum, Berend Schilder, Henkjan Sprokholt