Archeologische vereniging Golda

Golda houdt zich bezig met het beoefenen van de archeologie in Gouda en omgeving in de meest ruime zin des woords. Het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij een zo breed mogelijk publiek. Golda wil dit bereiken door het inzetten van leden bij archiefonderzoek, bij het verrichten van opgravingen en bij het beschrijven, registreren, restaureren en beheren van bodemvondsten. Het kritisch volgen, ondersteunen en stimuleren van het beleid van de gemeentelijke, regionale en rijks overheid ten aanzien van het beheer en behoud van het bodemarchief.

Contactadres:
Website: www.golda.org
E-mail: archgolda@hetnet.nl
Telefoon: 0182-530768
Postadres secretariaat: Idahoeve 22, 2804 JC Gouda

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging kost 40 euro per jaar. Jeugdleden en donateur betalen 25 euro.