Gouda op Schrift

Het project GOS (Gouda op Schrift) wil de geschreven geschiedenis van Gouda openbaar maken. In het Streekarchief Midden-Holland, maar ook elders, worden tientallen bronnen bewaard (manuscripten, boeken, geschriften). De oorspronkelijke teksten (tot 1800) worden gefotografeerd, getranscribeerd in hedendaags schrift en hertaald naar modern Nederlands. De achtergrond van de teksten wordt onderzocht.

Website: https://www.goudaopschrift.nl

E-mail: info@goudaopschrift.nl