Goudse Gidsen Gilde

Het Goudse Gidsen Gilde is in maart 2012 als zelfstandige Vereniging opgericht. De doelstelling van de Vereniging is het organiseren en uitvoeren van historische stadswandelingen in Gouda en daarmee actief een aandeel te leveren aan de promotie van de stad. Een stad die alle gidsen nauw aan het hart ligt. Doelgroepen van het Gidsen Gilde zijn bewoners van Gouda en bezoekers aan de stad uit binnen- en buitenland.

Er is een gedifferentieerd aanbod aan stadwandelingen beschikbaar. In gezamenlijk overleg wordt dat aanbod regelmatig uitgebreid en aangepast aan de hand van vraag, mogelijkheden en kansen die zich voordoen.

De gidsen, momenteel circa twintig in getal, streven naar uitvoering op hoog niveau wat betreft inhoud, klantvriendelijkheid en kwaliteit. Het Goudse Gidsen Gilde werkt structureel samen met andere Goudse organisaties op toeristisch en cultureel gebied en oriënteert en presenteert zich ook buiten Gouda.

 

Contactadres:

Website: www.goudsegidsengilde.nl

Informatie wandelingen: info@goudsegidsengilde.

secretariaat: Dhr. A.G.J. Wools, Prunuslaan 17, 2803 SC Gouda.  06-14405109  wools@hetnet.nl