Historische vereniging die Goude

De verenging stelt zich ten doel de kennis van de geschiedenis, de volkskunde, taalkunde en oudheden van Gouda en omgeving te bevorderen en te verspreiden. Voorts om de in Gouda en omstreken aanwezige cultuurmonumenten zoveel mogelijk te behouden en te doen herstellen.

De vereniging tracht haar doelen ondermeer te bereiken door het organiseren van lezingen en excursies en het uitgeven van de Tidinge en andere publicaties.

 

Contactadres:

Website: www.diegoude.nl

Email: info@diegoude.nl

Secretariaat: Eric Boers, postbus 307, 2800 AH Gouda.

 

Lidmaatschap:

De kosten voor het lidmaatschap van Die Goude bedraagt 28 Euro per jaar