Gouda Waterstad

In 2006 is de stichting Gouda Waterstad op initiatief van De Museumhaven Gouda en Het Watergilde opgericht met als doel het cultureel erfgoed water in Gouda levend te houden. Onder deze noemer vestigt de stichting, door het organiseren van bijvoorbeeld publieksgerichte activiteiten, geregeld de aandacht op het ontstaan van Gouda aan de monding van de Gouwe en de ligging aan de Hollandse IJssel, op het unieke sluizenstelsel in Gouda, op de bijzondere bouwwerken als Mallegatsluis, Amsterdams Verlaat, Visbanken, Donkere Sluis, Stolwijkersluis, Tolhuis en Havensluis en op de prachtige verzameling oude bedrijfsvaartuigen in de Museumhaven.

Website: www.goudawaterstad.nl

E-mail: info@goudawaterstad.nl

Contactadres: Postbus 3019, 2800 CC Gouda,telefoon: 0681601096