Vrienden van Archief en Librije

De Stichting Vrienden van Archief en Librije is in 1982 opgericht om de band van het toenmalige gemeente-archief van Gouda (nu Streekarchief Midden-Holland) met het publiek te verstevigen. De belangrijkste doelstelling van de stichting is om het archief en de librije in materiële en immateriële zin behulpzaam te zijn.Om het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en de regio te stimuleren reikt de stichting één maal in de twee jaar de Walvisprijs uit.

Stichting Vrienden van Archief en Librije
p/a De Chocoladefabriek
Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
website:
www.samh.nl/sval

Donatie Stichting Vrienden van Archief en Librije bedraagt minimaal 17,50 Euro per jaar, inclusief ontvangst 1 x per jaar het jaarboekje ‘De Schatkamer’.