Sprankelend centrum…?!

Van de week pak ik het Groot Museumboek ter hand en zoek naar onze stad Gouda. Het Verzetsmuseum werd in dat boek nog niet vermeld. De Moriaan bevat nog de collectie aardewerk, pijpen en tegels. Het Museum Gouda droeg nog de naam Catharina Gasthuis. Geraert Leeu vind ik in dat boek niet terug, wel in het nieuwe boekje ‘De vroege boekdrukkunst in Gouda’. In Gouda gaan historische vereniging Die Goude en het Historisch Platform Gouda tezamen met een uitgeverij de tijdschriftenserie ‘Het leven in Gouda’ van historische teksten en foto’s voorzien. Hoe ziet o.a. het onderwijs, het notariaat, het boerenleven en de industrie er rond het midden van de negentiende eeuw uit. Om bij de middenstand te blijven: waar de katholieke Kleiwegkerk stond, kwam het winkelcomplex Raming, Bruns, weer Raming en nu V&D. Hoe lang nog…? De leegstand en het verval in de binnenstad nemen schrikbarend toe.

De binnenstad zal meer publiek moeten gaan trekken. Sprankelend centrum in een levendige omgeving met verbindingen in het Groene Hart. Eerst gaat de tentoonstelling ‘Uitgelezen’ in Museum Gouda als publiekstrekker fungeren…punt!