Vacature:

Het Goudse Gidsen Gilde zoekt nieuwe gidsen

Vanwege het vertrek van enkele gidsen is het bestuur van het gidsengilde op zoek naar een paar nieuwe stadsgidsen. Het Goudse Gidsen Gilde (GGG) is vijf jaar geleden als zelfstandige organisatie ontstaan en leidt met een team van twintig stadsgidsen jaarlijks duizenden toeristengroepen en andere gasten door de Goudse binnenstad.

Het bestuur zou graag zien dat aspirant-gidsen:                                                                                – De cursus Goudologie met goed gevolg hebben doorlopen                                                            – Bereid zijn om onder alle omstandigheden wandelingen te verzorgen                                           – Minstens twee vreemde talen spreken, waaronder in ieder geval Duits                                          – Ook door de week beschikbaar zijn                                                                                               In een later stadium bestuurlijk werk op zich willen nemen.

Denk u dat het echt iets voor u is? Neem dan snel contact op met de voorzitter van de selectiecommissie van het GGG: Christiaan van der Spek, c.vanderspek@hotmail.com.

 

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Gouda is op zoek naar:

– een penningmeester

– een bestuurslid sponsoring/fondsenwerving

Reacties graag naar info@monumentenstad.nl. U kunt daar ook vragen naar de omschrijving van de taken en van de vereisten om ze te kunnen vervullen.

Marije Strating, voorzitter Open Monumentendag Gouda