Verzetsmuseum nu….

Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is ook één van de negentien deelnemers van het Historisch Platform Gouda.

Opgericht in 1985 en zeer actief o.a. in het onderwijs. De collectie bestaat uit schenkingen van voorwerpen o.a. uit Gouda in de tweede wereldoorlog. Tevens is er  middels een virtueel Tribunaal aandacht voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vel als scholier maar eens een oordeel over historische of actuele dilemma’s, in de functie van aanklager of verdediger. De klasgenoten in de zaal fungeren als jury en hebben de kans om goed of fout te stemmen. De uitslag van de stemming en de gevolgen ervan worden na afloop kenbaar gemaakt. De bewustwording van het vormen en uiten van een mening is een leerzaam proces voor middelbare scholieren.

Voor de leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn andere educatieve projecten ontwikkeld. Zo heeft Het Verzetsmuseum in samenwerking met de St. Gouds Metaheerhuis een herdruk gebracht van het boekje ‘Joods Gouda’, geschiedenis van de Joden in Gouda. Deze moderne (voorzien van Layar) uitgave geeft een indruk van het leven van de Joden vlak voor het uitbreken van de oorlog in 1940 tot aan de nagedachtenis van de 327 Joodse stadsgenoten die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht. Die nagedachtenis vindt ook plaats in de vorm van de Stolpersteine voor de huizen van waaruit de meeste Joden zijn weggevoerd. Zichtbare ‘struikelstenen’ die elk mens de tijd geven om een moment bewust stil te staan. In deze tijd van het jaar is dit een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. Bewustwording delen met de klasgenoten van de basisschool. Gouda beschikt nog over een Verzetsmuseum!

En….Verzet is actie tegen onrecht en onverschilligheid.