Goudologie 2: Vluchtelingen en migranten in Gouda – 2024

In het voorjaar van 2024 organiseren we een hele nieuwe Goudologie 2 cursus: Vluchtelingen en migranten in Gouda door de eeuwen heen. Deze Goudologie 2 cursus ontwikkelen we speciaal voor Goudologen. Nog geen Goudoloog? Volg dan de basiscursus.

Gouda staat bekend om zijn kaas, stroopwafels en pittoresk marktplein. De stad trekt niet alleen toeristen, maar ook veel migranten. Gouda is verhoudingsgewijs de stad met het grootste aantal mensen met een Marokkaanse achtergrond in Nederland. Incidenten in het verleden en berichtgeving daarover in de landelijke media hebben het imago van de stad geen goed gedaan. Toch is de stad door de eeuwen heen een migrantenstad geweest, noodzakelijk vanwege haar ligging en economische bedrijvigheid. Zo vestigden zich door de eeuwen heen verschillende migrantengroepen in Gouda, zoals Vlamingen, Hugenoten en Engelsen. Hun vestiging in Gouda bracht soms onrust met zich mee, maar ook bijvoorbeeld nieuwe ambachtstechnieken. Ook de Marokkaanse gemeenschap levert een stevige bijdrage aan onze welvaart.

Uit de collectie van het Rijksmuseum

In deze Goudologie 2 cursus geven vier sprekers met elk een eigen migratieverleden een beeld van de omgang van Gouda en de Gouwenaars met migratie door de eeuwen heen. Het is een belangrijk thema in de geschiedenis van deze stad, dat de gemoederen altijd in beweging heeft gebracht en zal brengen. Om de stad goed te begrijpen is dit in principe een onmisbare leergang voor alle gediplomeerde Goudologen.

De inschrijvingskosten bedragen € 75,- U kunt zich onderaan deze pagina inschrijven voor deze cursus.

Zaterdag 2 maart 2024
Algemene inleiding: migratie door de eeuwen – Jan Lucassen
Waarom verlaten mensen huis en haard om in een ander land te werken en een toekomst op te bouwen? Welke motieven liggen hierachter en welke mechanismen leiden tot arbeidsmigratie? Vaak gaat het ook om vluchtelingen, die naar elders trekken om te ontkomen aan oorlog, vervolging of honger. Wat is de samenhang tussen beide stromen en wat zijn de verschillen? Een ander aspect dat aan de orde komt is de reactie van de ontvangende samenleving. Hoe wordt gereageerd op werknemers die uit het buitenland komen? Wat is de houding van zowel de migrantengemeenschappen als van hun omgeving, op het werk, in de wijk en in de straat? Allemaal vragen die onlosmakelijk verbonden zijn met migratie. Jan Lucassen is de deskundige bij uitstek die hierop antwoorden kan geven.

Zaterdag 9 maart 2024
Vluchtelingen in Gouda in de 16e en 17e eeuw: Hugenoten en Vlamingen – Silke Muylaert
De geboorte van Nederland bracht heel wat volk op de been. Tijdens de tweede cursusdag neemt historica – en tevens zelf (Vlaamse) migrant in Gouda – Silke Muylaert de toestroom van religieuze en politieke vluchtelingen gerelateerd aan de Nederlandse Opstand en de Franse godsdienstoorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw onder de loep. Heel wat Vlaamse, Brabantse, Waalse en Franse migranten zochten omwille van religie en oorlog, maar ook vanwege financiële redenen, een onderkomen in Holland. Het werd een ware volksverhuizing, waarin naast arme lieden ook veel kapitaalkrachtige migranten en (beroemde) ambachtslieden zich in de Republiek vestigden. Ook Waalse kerken, die een eeuw later van pas kwamen voor de instroom aan Hugenoten, maakten in vele steden, waaronder ook Gouda, deel uit van het stadszicht. Aan het einde van de zestiende eeuw bracht deze toestroom aan migranten ook heel wat religieuze spanningen mee. De Vlamingen hadden de reputatie strikte Calvinisten zijn. Gouda bekleedde initieel een merkwaardige positie op religieus vlak, met een eigen Catechismus en een beslist niet strikte predikant.

Zaterdag 16 maart 2024
Arbeidsmigranten in Gouda in de 17de-20ste eeuw – Paul Abels
In deze les komen diverse groepen arbeidsmigranten en vluchtelingen uit de vroegmoderne tijd aan de orde, beginnend bij de Engelse pijpmakers en eindigend bij de Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en de vervolging van de joden. Ook de zogenaamde ‘Hollandgängerei’ mag in zijn verhaal niet ontbreken, aangezien hij zelf een nazaat is van zo’n migrant die in 1860 vanuit het Duitse Emsland naar Nederland kwam om kerken en kloosters te bouwen.

Zaterdag 23 maart 2024
Recente arbeidsmigratie – Chahid el Hadoutti en Paul Abels
Chahid el Houdoutti is als jongen van 11 zijn vader nagereisd naar Gouda, die hier als ‘gastarbeider’ aan de slag ging. El Hadoutti  zal in zijn les ingaan op de geschiedenis van meer dan vijftig jaar Marokkaanse migranten in Gouda en ook op zijn eigen ervaringen. Maar ook nieuwe groepen arbeidsmigranten en vluchtelingen zullen aan de orde komen, zoals de Polen, voormalige Joegoslaven, de Syriërs, de Somaliërs en de Oekraïners.  In deze les zal aan de deelnemers gevraagd worden of zij (of hun familie) een migratieverleden hebben en of zij hierover iets kunnen vertellen.

De lessen worden op verschillende locaties gegeven. Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven. U dient de kosten gelijk via iDEAL te voldoen. Uw inschrijving is dan definitief!
Voor meer informatie: info@historischplatformgouda.nl.

Helaas, deze cursus is volgeboekt. Wilt u een bericht krijgen zodra er een nieuwe cursus is? Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte. Kijkt u op onze pagina Goudologie voor andere data en het overige cursusaanbod waarvoor u zich kunt aanmelden.

Uw gegevens zullen worden opgenomen in ons adressenbestand zodat wij onze administratie up-to-date kunnen houden. Wij zullen hiervoor de privacyregels in acht nemen. Uw gegevens zullen dan ook niet doorgegeven worden aan derden. Download onze algemene Voorwaarden incl annuleringsvoorwaarden.