Waartoe zijn wij op aarde…?

Tijdens de festiviteiten en het mini-symposium van de Stichting Vrienden
Archief en Librije (SVAL) is na 35 jaar door verschillende sprekers de
balans opgemaakt. ‘Waartoe zijn wij op aarde en waartoe zijn wij 35 jaar
geleden in het leven geroepen?’
Bekend gegeven dat menig Vriendenstichting zich deze vragen stelt. Maar de
vraag of die vriendenstichtingen over 10 jaar nog bestaan en in welke vorm
is één van de besproken onderwerpen van de feestelijke middag. De woorden
samenwerking, jeugd, geld, vergrijzing en digitalisering komen veelvuldig
langs. Afname van de oudere donateurs ondanks de toename van het aantal
oudere Nederlanders/ Gouwenaars.
Om deze vraagstelling binnen Gouda te houden (meerdere enthousiaste
Vriendenstichtingen uit de wijde omgeving hebben die middag hun presentatie
gehouden) is samenwerking tussen Streekarchief Midden-Holland (SAMH) en
Museum Gouda en/ of musea in de regio misschien een optie. Het SAMH met zijn
prachtige historische collectie beschikt niet over tentoonstellingsruimte.
In samenwerking met o.a. het Historisch Platform Gouda is voor de Goudse
jeugd de succesvolle opleiding ‘Goudazoekers’ gestart. Vele honderden
schoolkinderen hebben de afgelopen jaren aan dit stukje plaatselijk
geschiedenisonderwijs deelgenomen. Hun enthousiasme is aan uw keukentafel
gehoord. De kiem van belangstelling voor historisch Gouda is daarbij gelegd.
Gouda, wij hebben ‘Goud’ in handen!
Ouders, opa’s en oma’s van deze Goudazoekers, Goudologen: verenigt u in het
donateurschap van de SVAL. Fraaie historische Goudse archiefstukken te
kunnen aankopen is een doelstelling van de SVAL. De kortelings aangekochte
‘Kaasposter’ uit ca. 1900, plus gerestaureerde ‘Kruidboeken’, zijn hiervan
het bewijs.
Tijdens de middag gaf een genodigde en zeer gewaardeerde hoogleraar ook een
wetenschappelijk onderbouwde uitleg over de plaats van geboorte en eerste
levensjaren van ‘onze’ Erasmus.
Dat schiep een ander probleem… Hoe vertellen wij dát aan de Gouwenaren!