Water, heel veel water…in Gouda

Waterconferentie, Gouda Waterstad, Sluiswachtersgilde, waterwandelingen, waterzuivering en dijkverzwaring… hoeveel water kan Gouda verstouwen in een weekend?                          Veel, heel veel! Er kan nog veel meer bij…

Water verder terugbrengen in historisch verband. De twee prijswinnaars van de uitgeschreven wedstrijd vanuit Gouda Waterstad hebben een mooi project ingeleverd. O.a. een wandelpad langs de te restaureren kade van de Kattensingel naar het Bolwerk. Wandelen langs het water, genieten van nog meer bootjes die in Gouda gaan afmeren. Maar vooral dát water gaan betrekken bij de binnenstad met zijn prachtige waterhistorie. De cusus Goudologie bevat ook veel water.                                                                                                      Het water geeft Gouda haar bestaansrecht en is haar smeermiddel geworden via ondermeer handel in bier. Die cursus bindt de historie middels het water tot het certificaat Goudoloog. Wilt u ook een vlag met tas aan uw huis na het behalen van het certificaat Goudoloog? In het najaar kunt u er nog net bij! Het lijkt wel op het afmeren in een sluis ;-))