Wij laten Gouda niet links liggen…!

De afsluiting van de toerit vanaf de A12 naar Gouda is een aandachtspunt
voor zowel de Goudse ondernemers, gezondheidszorg als de cultuurinstellingen
in de binnenstad. De bereikbaarheid wordt een tijdrovend gedoe en daar zit
niemand op te wachten…. Wij willen Gouda dus niet links laten liggen!
De laatste voorbereidingen zijn bij Museum Gouda in volle gang, de
tentoonstelling van de Goudse schilder Pourbus komt internationaal in de
schijnwerpers te staan. Pourbus is ca. 1523 in Gouda geboren. Tijdens zijn
leven ontwikkelde hij zich tot Nederlands/Vlaams kunstschilder, tekenaar,
beeldhouwer en cartograaf. Historicus Ignatius Walvis schrijft in zijn
‘Beschrijving der stad Gouda’ uit 1713 al over het schilderij St. Hubrecht
dat Pourbus voor de Goudse St. Jan maakte en dat na de reformatie in Delft
terechtgekomen is.
Zowel de St. Jan, Museum Gouda, Stadhuis als de Oud Katholieke Kerk zijn van
betekenis voor de cursus Goudologie én zijn waardevolle historische locaties
waar de cursus al dertien jaar gegeven wordt.
De toekomstige cursisten (Goudse ambtenaren en raadsleden) Goudologie zullen
deze kennis in het najaar van 2018 aangeboden krijgen en beschikken na
afloop van de 12-delige cursus over de nodige historische informatie om de
genoemde locaties met de besproken Pieter Pourbus en Ignatius Walvis te
plaatsen.
Deze kennis is noodzakelijk om de identiteit van Gouda te begrijpen, zeker
voor de niet geboren Gouwenaars die de stad helpen besturen… Neem dan wél
tijdig de juiste afslag vanaf de A12 naar de historische binnenstad met al
zijn monumenten!