Zotte zaterdag?!

Pennenstreken van het Historisch Platform Gouda
Zotte zaterdag! Doen we helemaal recht aan Erasmus met deze kreet? Was hij niet veel meer dan ‘de zotheid’ die de Lof der Zotheid schreef?
Erasmus is in ieder geval verwekt in Gouda en waarschijnlijk in 1466 geboren en zijn hele leven lang heeft hij de dialoog tussen culturen als briljant filosoof verdedigd.
Hij is nog altijd de eerste denker die zichzelf als Europeaan beschouwde. Moedig hield hij zijn beschermheren -zoals Karel V- vast aan zijn onmodieuze opvattingen. Zo werd hij als pacifist op het dieptepunt van de godsdienstoorlogen voorvechter van tolerantie en eenheid onder de christenen in een tijd waarin Europa verscheurd werd door de tweedracht tussen katholieken en protestanten.
In 1492, het jaar dat symbool staat voor de ontdekking van een nieuwe wereld, vertrekt hij uit zijn geboortestreek, de Nederlanden.
Dat is het moment waarop zijn humanistisch ideaal concreet tot uitdrukking komt in zijn reislust. Hij sluit een oprechte vriendschap met Thomas More in Engeland. More is auteur van het nog bekende boek Utopia.
Erasmus zal zijn Lof der zotheid -in Engeland in een paar dagen geschreven- aan More opdragen.
Als Erasmus in 1506 aankomt in Italië gaat hij zich verdiepen in de muziekwetenschap van zijn tijd. Wat is de relatie tussen teksten en gewijde muziek?
‘U bent dwaas als u meent dat ik mij na de stortvloed van woorden nog herinner wat ik allemaal heb gezegd…Ik verafschuw de toehoorder die niets vergeet…Juich mij toe, leef en drink, hooggeëerde volgelingen van de Zotheid’.