Cultuurhistorische basiskaart

Aanleiding
De voornaamste aanleiding voor de gemeente Gouda om een cultuurhistorische basiskaart te laten opstellen is de Erfgoedvisie 2013. Uitgangspunten van de Erfgoedvisie zijn onder meer: de samenhang centraal stellen en het verhaal van de stad te beschrijven. Door het erfgoed in de ruimtelijke samenhang te zien wordt de ontstaansgeschiedenis van Gouda in beeld gebracht. Hiermee wordt voorzien in de behoefte om de kennis van het Goudse erfgoed te ordenen, te bundelen en te ontsluiten. Een andere aanleiding is de Erfgoedwet en de wens om regeldruk te verminderen.

Doel
Het uiteindelijke product is een op GIS gebaseerde cultuurhistorische basiskaart met informatie in tekst en beeld waarin ‘het verhaal van Gouda’ wordt getoond op het vlak van landschap, structuren, stedenbouw en bebouwing met een daarbij behorende beleidskaart. De kaart in GIS is een kennis- en beleidsinstrument voor professionals en andere ge├»nteresseerden, voor zowel intern als extern gebruik; een dynamisch informatie- en inspiratiedocument.

GIS
De Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda is opgebouwd als een Geo Informatie Systeem (GIS). In GIS wordt informatie gekoppeld aan geografische locaties. Het ontwikkelingsverhaal van de stad is zo letterlijk in kaart gebracht.
Door het aanklikken van onderdelen op de kaart wordt een venster met toelichtende informatie opgeroepen.

In de Basiskaart kunnen verschillende kaartbeelden opgeroepen worden door het in- en uitschakelen van de legenda-eenheden. Ook zijn er een aantal thematische kaartlagen te kiezen.  http://www.gouda.nl/chbk