Goudologie – dan weet je wat van je stad

goudologieHet idee van de cursus Goudologie, de opleiding tot ‘Goudoloog’ met een solide basiskennis van de cultuur en geschiedenis van de stad Gouda, is gebaseerd op de cursus ‘Boschlogie’, die al bijna 25 jaar in ‘s-Hertogenbosch met groot succes wordt gegeven. Het Gouds Historisch Platform leek de ideale basis voor de organisatie van een Gouds pendant van de Bossche opleiding, want dit past immers bij uitstek in de doelstellingen van het Platform.

Zo is hier, met dank aan de enthousiaste Bossche cursusleiders voor hun steun in onze startfase, de cursus ‘Goudologie’ opgezet, waaraan alle Goudse coryfeeën op de diverse gebieden hun belangeloze medewerking als docent hebben toegezegd en daadwerkelijk gegeven. De cursus draait nu acht jaar. Aan het eind van dit cursusjaar hebben totaal 550 mensen de cursus gevolgd. Zij mogen zich Goudoloog noemen.

De doelgroep
De cursus is gericht op historisch-geïnteresseerde Goudse burgers, die een solide basis aan hun interesse in de locale geschiedenis en cultuur willen geven. Zo wordt hun kennis stevig onderbouwd en uitgebreid, waardoor ze wellicht ook meer in het reilen en zeilen van de diverse cultuurhistorische organisaties en verenigingen betrokken worden. Het Historisch Platform hoopt zo niet alleen genoegen aan de deelnemers te verschaffen en een ruggengraat van cultuurhistorisch actieve leden aan de diverse verenigingen te geven, maar er ook aan bij te dragen dat via deze ‘Goudologen’ de cultuurgeschiedenis van Gouda naar buiten wordt uitgedragen.
De ervaringen in ‘s-Hertogenbosch bevestigen deze hoop. Daar is de cursus zozeer gewaardeerd, dat het gemeentebestuur nu al jarenlang aan zijn raadsleden en medewerkers de mogelijkheid biedt om door middel van een licht geamendeerde versie van de basiscursus hun kennis van de stad te vergroten en zo de kwaliteit van hun werk te verdiepen. Een dergelijke cursus Raadsleden en ambtenaren Onderwijs vindt ook in Gouda plaats onder de naam Goudologie-RAMBO.

De organisatie
Het Historisch Platform heeft binnen zijn eigen bestuur de cursusleiding gevormd, die samen met specialisten op het gebied van publicatie en presentatie uit de Historische Vereniging ‘die Goude’ de cursus op poten heeft gezet. Het aantal deelnemers, gelimiteerd door de ruimte van de cursuslocaties en de wens om optimaal contact tussen docenten en deelnemers mogelijk te maken, ligt op ongeveer 25 deelnemers per cursus. De kosten van de cursus kunnen door de belangeloze medewerking van docenten, leiding en locatiehouders laag gehouden worden.

De inhoud
De cursus omvat twaalf sessies, waarin diverse onderwerpen betreffende de stadsgeschiedenis en cultuur van Gouda behandeld worden door specialisten op de diverse gebieden. De cursuslocatie is dankzij de grote gastvrijheid van de gemeente Gouda, het streekarchief, de Sint-Janskerk, de Oud Katholieke Kerk, de musea en enkele bedrijven al een historische verrassing op zich en varieert van de raadszaal in het stadhuis, de musea en het archief tot een bezoek aan de kerken en een informatieve stadswandeling. Na succesvolle deelname aan het examen volgt de feestelijke installatie als Goudoloog.

De syllabus
Deelnemers aan de cursus ontvangen bij aanvang  een syllabus, waarin de inhoud van de diverse voordrachten puntig weergegeven is en bewust veel ruimte overgehouden is voor het maken van persoonlijke aantekeningen. Tevens is een lijst met literatuurverwijzingen opgenomen voor eventuele verdere studie. Op de inhoud van de syllabus zijn alle auteursrechtelijke principes van toepassing.

De toekomst
De basiscursus ‘Goudologie’ vindt tweemaal per jaar plaats en in 2008 zijn we gestart met gespecialiseerde cursussen op nauwer begrensde gebieden. Deze verdiepingscursus bestaat uit vier cursusochtenden. Daarnaast zetten we ook de cursus voor Goudse raadsleden en ambtenaren jaarlijks voort.

Wij hopen dat u als deelnemer ten minste evenveel genoegen aan de cursus zult beleven als de samenstellers alleen al bij de organisatie ervan mochten ondervinden.

De cursusleiding:
Dolph Blussé, Henk Vente, Ineke Verkaaik-Hogervorst, Thea van Wordragen, Coretta Bakker-Wijbrans.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris HPG 0182-530626  of u kunt mailen naar infogoudologie@historischplatformgouda.nl